Corona update Laurentius Ziekenhuis Roermond vrijdag 15 januari 2021

Foto: Laurentius Roermond

Stand van zaken – Op dit moment liggen er 19 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis; 13 patiënten in de kliniek en 6 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 162 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 39 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 25 patiënten zijn helaas overleden.


Stand van zaken – Op dit moment liggen er 24 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis; 21 patiënten in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care. Het Laurentius ziet nog geen daling doorzetten in het aantal corona patiënten, helaas. De beddencapaciteit om coronapatiënten op te vangen blijft daarom hetzelfde. In de kliniek Kan het Laurentius daarnaast nog steeds alleen direct medisch noodzakelijke zorg verlenen: spoed, oncologie en noodzakelijke operaties.

Kom alleen naar uw polibezoek
Het Laurentius kan zich voorstellen dat u graag uw dierbare meeneemt als ondersteuning tijdens een ziekenhuisafspraak, maar het Laurentius wil uit veiligheid in deze coronatijd ook het aantal bezoekers in het ziekenhuis zo laag mogelijk houden. Het Laurentius vraagd u dan ook alleen naar uw ziekenhuisafspraak te komen. Voor kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking mag er één begeleider mee het ziekenhuis in. Hebt u hulp van een mantelzorger? Dan kan hij/zij alleen mee naar binnen als dit echt noodzakelijk is. Voor lichamelijk hulp is er bij de hoofdingang begeleiding aanwezig die u van en naar de poli brengt.


Stand van zaken – Op dit moment liggen er 21 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis; 17 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 150 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 34 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 22 patiënten zijn helaas overleden.

Vaccineren
Woensdag is  het Laurentius gestart met de eerste vaccinaties in het Laurentius ziekenhuis. Gisteren is er ook weer volop geprikt en ook vandaag gaan men nog mee door. Het Laurentius merkt wel dat de vaccinatiebereidheid erg hoog is. Vrijwel alle medewerkers die uitgenodigd werden, maken gebruik van de mogelijkheid.

Interview IC-verpleegkundige Marieke
Een poosje geleden werd Marieke Roosjen-Driessen geïnterviewd voor het magazine van RSM. RSM is al jarenlang nauw betrokken bij het Laurentius ziekenhuis als ambassadeur van de stichting Vrienden van Laurentius. In het interview blikt ze terug op de impact van de eerste Covid-golf, toen nog niet wetende dat we nu alweer vol in een tweede golf zitten. Het interview is hier terug te lezen.


Stand van zaken
Momenteel liggen er 19 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis: 14 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.

Vaccineren
Dit weekend is duidelijk geworden dat een gedeelte van het ziekenhuispersoneel voorrang krijgt bij het ontvangen van een vaccin. Het Laurentius heeft ons als branche via de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) er hard voor gemaakt om deze vorm van bescherming aan te kunnen bieden aan het Laurentius personeel. Het Laurentius is dus ook erg blij met deze nieuwe ontwikkeling. Naar verwachting kan het Laurentius in de loop van deze week al starten met vaccineren. Het betreft dus niet alle medewerkers. In eerste instantie ontvangt het Laurentius een hoeveelheid vaccins waarmee we personeel en artsen van de Intensive Care, Spoedeisende Hulp en de corona-afdeling kunnen inenten. De komende dagen gaat het Laurentius alle praktische zaken verder uitwerken om zo snel mogelijk met vaccineren te kunnen starten.

Gaat mijn afspraak door?
Eerder heeft het Laurentius laten weten dat helaas niet alle afspraken en operaties in het Laurentius ziekenhuis door kunnen gaan. Mocht uw afspraak in het ziekenhuis niet doorgaan dan krijgt u altijd bericht van het Laurentius. U hoeft dus niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis.


Update 28 december – Stand van zaken – Op dit moment liggen er 24 coronapatiënten in het laurentius ziekenhuis, 19 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.

De druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Het aantal coronapatiënten in het laurentius ziekenhuis neemt toe. Landelijk wordt er een piek aan coronapatiënten en in de ziekenhuisbezetting verwacht in de eerste week van januari. Het laurentius verwachten daarom deze en komende week nog een stijging van het aantal patiënten. Het laurentius hoopt, samen met u allen, dat de effecten van de lockdown snel zichtbaar zullen worden.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden.


Update 23 december – Stand van zaken – Op dit moment liggen er 16 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis, 13 in de kliniek, 3 op de IC. Sinds 18 september zijn er 125 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 24 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 12 patiënten zijn helaas overleden.

De druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Landelijk wordt er een piek aan coronapatiënten en in de ziekenhuisbezetting verwacht in de eerste week van januari. Daarom wordt er in alle ziekenhuizen per 4 januari de planbare klinische zorg (operaties en behandelingen die uitstelbaar zijn), uitgesteld tot nader order. Uiteraard is deze zorg nu al veel afgeschaald, maar dit betekent dat ze ook in Laurentius alleen nog direct medisch noodzakelijke zorg verlenen in de kliniek: spoed, oncologie en noodzakelijke operaties. Alle niet-spoedeisende zorg in de kliniek, moeten ze helaas uitstellen of kan het Laurentius nog niet plannen. Als bij u een operatie is gepland in de eerste weken van januari, ontvangt u bericht als deze uitgesteld moet worden.
Polikliniek afspraken blijven wel doorgaan, waarbij het Laurentius ernaar streeft deze waar dat kan telefonisch of via beeldbellen te laten plaatsvinden om het aantal patiënten en bezoekers dat door het ziekenhuis loopt zo laag mogelijk te houden.

Helaas moet het Laurentius deze maatregelen nu nemen en had het Laurentius dit natuurlijk liever anders gezien. Het Laurentius wil u desondanks fijne kerstdagen wensen, blijf thuis en blijf gezond!


Update 17 december – Stand van zaken – Momenteel liggen er 14 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis: 9 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.

Sinds 18 september zijn er 115 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 21 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 11 patiënten zijn helaas overleden.

Uw bezoek aan ons ziekenhuis
Het baart het Laurentius zorgen dat het aantal coronabesmettingen nog steeds oploopt. Om de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen, zien we ons genoodzaakt om enkele maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dathet Laurentius  ziekenhuis een veilige plek blijft.

Dit betekent dat het Laurentius nog eens kritisch zijn gaan kijken naar de stroom van patiënten en bezoekers in het Laurentius ziekenhuis. Daar waar mogelijk probeert het Laurentius de drukte verder in te perken. Daarom wil het Laurentius nogmaals onder de aandacht brengen dat iedere patiënt slechts één bezoeker per dag mag ontvangen en alleen tijdens de reguliere bezoektijden (18.00-19.30 uur; Moeder & Kind Centrum: 17.15-20.00 uur). Hier leest u meer informatie over de bezoekregels en -tijden.
Het Laurentius begrijpt dat dit is geen fijn bericht is, vooral met het oog op de aanstaande feestdagen. H t Laurentius gaat er echter alles aan doen om de kans op besmetting zo gering mogelijk te houden.

Heeft u binnenkort een afspraak in het Laurentius ziekenhuis? Dan kom alleen naar het ziekenhuis. Bent u voor vervoer afhankelijk van een ander, dan kunt u zich uiteraard laten brengen. De chauffeur mag wachten in de auto. Kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking mogen één begeleider meenemen.

Kijk hier voor meer informatie rondom het coronavirus en maatregelen die in ons ziekenhuis gelden.


Update 15 december – Stand van zaken – Op dit moment liggen er 14 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis:  9 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care.

Uitstellen operaties
Tijdens deze tweede coronagolf is het steeds het streven  van het Laurentius geweest om de reguliere zorg zo veel mogelijk door te laten gaan. Daar zijn we, gelukkig, grotendeels ook in geslaagd. Een groot deel van de operaties hebben dan ook gewoon door kunnen gaan. Helaas zijn we nu op een punt aangekomen dat we toch meer operaties moeten gaan uitstellen om het Laurentiusziekenhuis te ontlasten. We hebben het personeel van de operatiekamers hard nodig op andere afdelingen zoals op de Intensive Care. Minder operaties betekent ook minder druk op de kliniek, de plek waar patiënten na afloop van hun operatie worden verzorgd.
Mocht u binnenkort een operatie moeten ondergaan, dan ontvangt u van het Laurentius ziekenhuis bericht wanneer deze niet door kan gaan. Het Laurentius neemt dan zelf contact met u op. Uiteraard gaan spoedoperaties en oncologisch operaties altijd door.
H et Laurentius vindt het heel vervelend dat deze maatregel nodig is en begrijpen uw teleurstelling wanneer het u persoonlijk raakt. Het Laurentius hoopt dat de situatie de komende weken snel verbeterd!


Update 11 december – Stand van zaken – Op dit moment liggen er in het Laurentius ziekenhuis in totaal 16 coronapatiënten: 12 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 105 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 20 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 10 patiënten zijn helaas overleden.


Update 8 december – Stand van zaken – Op dit moment liggen er in het Laurentius ziekenhuis in totaal 11 coronapatiënten: 7 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Landelijk lopen de besmettingen helaas weer op. De druk op de ziekenhuizen blijft dan ook. De tweede coronagolf kent weliswaar niet zo’n hoge piek als de eerste golf in het voorjaar, deze golf houdt helaas wel langer aan. Wij zullen in het Laurentius ziekenhuis dan ook de beddencapaciteit voor coronapatiënten goed blijven afstemmen.


Update 4 december – Stand van zaken – Op dit moment liggen er in het Laurentius ziekenhuis in totaal 15 coronapatiënten: 11 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 95 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 17 patiënten zijn overgeplaatst naar een andere zorginstelling, 9 patiënten zijn helaas overleden.

Mondkapjesplicht
Afgelopen dinsdag is landelijk de mondkapjesplicht ingegaan. In het Laurentius ziekenhuis werd eerder al het dringende advies gegeven om een mondkapje te dragen. Dit advies wordt over het algemeen goed opgevolgd! Voor sommige patiënten of bezoekers is het echter moeilijk om dit advies op te volgen, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking of ziekte. Op de website van de Rijksoverheid is hier meer informatie over te vinden en staat ook uitgelegd wat zij kunnen doen om aan te tonen dat zij onder de uitzondering vallen:

Dagboek uit de zorg
In Dagblad de Limburg is vandaag in de rubriek ‘Dagboek uit de zorg’ een interview te lezen met José Smits, planner bij het opnamebureau in ons ziekenhuis. Tijdens de tweede coronagolf is het een hele klus om de planning van de operaties in orde te krijgen. Helaas lukt dat niet altijd naar ieders tevredenheid en ontvangt ze ook wel eens vervelende telefoontjes. Lees hier het hele artikel.


Update 1 december – Stand van zaken – Momenteel liggen er in het Laurentius ns ziekenhuis in totaal 12 coronapatiënten: 8 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care.

Mondkapjesplicht
Vanaf vandaag gaat de landelijke mondkapjesplicht in. De plicht geldt in elke publieke binnenruimte. Voor ons ziekenhuis heeft invoering van de mondkapjesplicht géén aanvullende consequenties. De regels die eerder al van toepassing waren, gelden nog steeds. Dat betekent dat wij iedereen van 13 jaar en ouder bij een bezoek aan het ziekenhuis dringend adviseren een mondkapje te dragen.


Update 26 november – Stand van zaken – Op dit moment liggen er in totaal 15 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis; 12 patiënten in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 86 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 15 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 8 patiënten zijn helaas overleden.


Update 24 november – Stand van zaken – We brengen u weer graag op de hoogte van de stand van zaken: Op dit moment liggen er in totaal 16 coronapatiënten in het Laurentiusons ziekenhuis; 13 patiënten in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care. Hoewel het aantal vandaag wat lager is, is het aantal coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis al een paar weken rond de 20 (kliniek en IC) en blijft constant. We zien helaas nog geen dalende lijn.


Update 20 november – Stand van zaken – Op dit moment liggen er in totaal 19 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis; 16 patiënten in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 72 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 15 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 5 patiënten zijn helaas overleden


Update 17 november – Stand van zaken –Momenteel liggen er in het Laurentius ziueekenhuis in totaal 14 coronapatiënten, 10 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care.

Dagboek uit de zorg: vrijwilliger Frans de Vries –Dat de vrijwilligers van het Laurentius ziekenhuis goud waard zijn, dat weten we. En dat blijkt ook weer wanneer we vandaag Dagblad de Limburger lezen. Frans de Vries, één van onze vrijwilligers, vertelt in de rubriek ‘Dagboek in de zorg’ over zijn werk als gastheer tijdens deze tweede coronagolf. Met veel plezier en dankbaarheid helpt hij bezoekers en patiënten hun weg te vinden in het Laurentiusns ziekenhuis. Lees hier het volledige artikel.


Update 13 november – Stand van zaken –Op dit moment liggen er in totaal 20 patiënten met het coronavirus in het Laurentius ziekenhuis: 16 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 59 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 10 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 5 patiënten zijn helaas overleden.

Rondslingerende mondkapjes
Denkt u bij een bezoek aan het Laurentius ziekenhuis eraan om uw gebruikte mondkapje in een prullenbak te gooien? Wij vinden regelmatig rondslingerende mondkapjes op het terrein. Dank u wel!


Update 6 november – Stand van zaken

Op dit moment liggen er in totaal 19 patiënten met het coronavirus in het Laurentiusons ziekenhuis, 15 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 48 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 9 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 3 patiënten zijn helaas overleden.


Update 3 november –Stand van zaken
Momenteel liggen er 21 patiënten met het coronavirus in ons ziekenhuis. In de kliniek liggen 17 coronapatiënten, op de intensive care 4.


Update 30 oktober – Stand van zaken – Momenteel liggen er 19 patiënten met het coronavirus in het Laurentius ziekenhuis. In de kliniek liggen 15 coronapatiënten, op de intensive care 4. Sinds 18 september zijn er 30 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 8 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 2 patiënten zijn helaas overleden.

Dagboek uit de zorg
Dagblad de Limburger is onlangs weer gestart met de rubriek ‘Dagboek uit de zorg’. In de krant van vandaag is een interview te lezen met Sandra Kleukers, apothekersassistente in het ziekenhuis. Zij vertelt op welke manier de apotheek de zorg ondersteunt tijdens deze tweede coronagolf. Het is mooi om te lezen dat ondanks de toegenomen drukte ook daar, toch de saamhorigheid overheerst. Lees hier het hele artikel.


Update 29 oktober – Het Laurentius Ziekenhuis ziet dat er op nieuwssites en op social media veel vragen zijn over het ‘waarom’ van  afschalen van zorg in deze tweede COVID-golf. Het Laurentius Ziekenhuis begrijpt dat het voor een buitenstaander wellicht moeilijk is om keuzes die gemaakt worden te volgen en snappen. Het Laurentius Ziekenhuis wil graag uitleggen waarom ze deze week hebben besloten om een gedeelte van de reguliere zorg af te schalen.

In elk ziekenhuis is een bepaald aantal bedden beschikbaar. Deze zijn beschikbaar voor patiënten die een operatie krijgen, andere zorg die we in een ziekenhuisbed aanbieden en een aantal bedden zijn altijd beschikbaar voor spoedoperaties. Door de grotere toestroom COVID-patiënten in heel het land, maar zeker ook in onze eigen regio, nemen we ook steeds meer bedden voor deze patiënten in gebruik, die we dan niet meer beschikbaar hebben voor overige zorg. Als het om een paar COVID-patiënten gaat, heeft dit nog geen invloed op de planning, maar bij een groter wordend aantal wél. Zo moeten we nu helaas de keuze maken om sommige geplande operatie te verplaatsen, omdat we voor deze patiënten momenteel geen bed beschikbaar hebben. Daarnaast hebben COVID-patiënten intensieve(re) zorg nodig, waardoor op de COVID-afdeling en op de IC extra personele inzet nodig is. Deze zorgverleners kunnen we dan op een andere afdeling in het ziekenhuis niet meer inzetten. Als het aantal COVID-patiënten zo blijft stijgen, stijgt ook de druk op onze beddencapaciteit, op de IC en op de COVID-afdeling.

Het Laurentius Ziekenhuis probeert de beschikbare OK-capaciteit zo goed mogelijk te benutten en zal proberen zoveel mogelijk operaties door te laten gaan. Operaties die altijd doorgaan zijn kankeroperaties en niet-uitstelbare operaties. Operaties die in aanmerking komen voor uitstel zijn bijvoorbeeld orthopedische operaties en oogoperaties. Spoedzorg en zorg voor kanker-, hart-, nier- long- en dialysepatiënten worden sowieso niet uitgesteld. Ook alle poliklinieken blijven vooralsnog geopend. Wij zullen altijd onze zorg liefdevol blijven geven en naar passende oplossingen zoeken. Ook wil het ziekenhuis  natuurlijk het liefst gewoon alle patiënten in ons ziekenhuis helpen, maar in deze omstandigheden zijn wij genoodzaakt keuzes te maken. We zijn op de COVID-zorg nu beter voorbereid dan tijdens de eerste golf. Besluiten hierover worden altijd in samenspraak met het regionaal overleg van ziekenhuizen in Limburg genomen en in het kader van wat het Landelijk Schakelpunt van ons vraagt.

bron: Laurentiusziekenhuis Roermond


Update 27 oktober – Stand van zaken: Momenteel liggen er 11 patiënten met het coronavirus in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care.

Opschalen COVID-zorg: uitstel deel van geplande operaties
De toename van het aantal coronapatiënten zorgt ervoor dat er vanaf woensdag de COVID-zorg verder wordt opgeschaald en worden er meer bedden vrij gemaakt voor de opvang van  patiënten. Helaas is het ziekenhuis  genoodzaakt om een deel van de geplande operaties uit te stellen. De patiënten die dit betreft zullen persoonlijk bericht van  ontvangen. Als je geen bericht hebt ontvangen,  dan mag je ervan uitgaan dat de operatie gewoon doorgaat.

Kom niet te vroeg naar uw afspraak
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Om te voorkomen dat er te veel mensen bij elkaar komen in het ziekenhuis wordt gevraagd om niet te vroeg te arriveren. Bent u zeer tijdig aanwezig, wacht dan indien mogelijk nog even in uw auto.

Aangepaste bezoekregeling COVID-patiënten
Doordat het aantal COVID-patiënten in het ziekenhuis toeneemt, wordt de bezoekregeling voor patiënten weer aangepast  Vanaf morgen, 28 oktober, gaan het ziekenhuis voor een bezoek aan COVID-patiënten werken met tijdsloten: bezoek tussen 17.15 – 20.00 uur en één bezoeker per dag voor de duur van maximaal 30 minuten. Tijdsafspraken worden door de verpleegkundigen van de afdeling in overleg met de patiënt gemaakt. Op deze manier wordt  de drukte op de afdeling beter beheersbaar en dus de veiligheid van de patiënten, bezoekers en medewerkers beter gewaarborgd.


Update 22 oktober –Stand van zaken
Momenteel liggen er 4 positief geteste patiënten op onze Intensive Care en 9 patiënten in de kliniek.

“Gaat mijn afspraak door?”
Het ziekenhuis merkt dat er veel vragen zijn  of afspraken in het ziekenhuis wel doorgaan. Onze reguliere zorg gaat vooralsnog gewoon door. Wanneer hier verandering in komt, brengt het ziekenhuis u hierover op de hoogte. Patiënten zullen in dat geval altijd een persoonlijk bericht  ontvangen.

Mondkapjes weggooien
Iedere patiënt of bezoeker wordt gevraagd een mondkapje te dragen in het ziekenhuis. We waarderen het dat deze maatregel goed wordt nageleefd in het ziekenhuis. Bij het verlaten van het ziekenhuis kunt u gebruik maken van de prullenbakken op het terrein om de mondkapjes weg te gooien. Zo voorkomen we dat de mondkapjes ongewenst rondzwerven op de parkeerplaats en rondom het ziekenhuis.

Op bezoek
Iedere patiënt in hets ziekenhuis mag dagelijks op afspraak één bezoeker ontvangen. Uiteraard wil het ziekenhuis iedereen kunnen ontvangen in een prettige en veilige omgeving. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld. Deze kunt u hier nog eens nalezen. Daarnaast wil het ziekenhuis u erop wijzen om niet naar het ziekenhuis te komen wanneer u zelf in afwachting bent van een testuitslag. Is de testuitslag negatief, dan bent uw weer van harte welkom.


Update 20 oktober – Stand van zaken – Er liggen momenteel 6 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis en 4 op de IC.

Opschaling coronazorg
Het Laurentius ziekenhuis schaalt de COVID zorg steeds verder op. De covid afdeling is klaar om meer patiënten op te nemen en te verzorgen. Niet alleen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis, ook op de IC bereidt het ziekenhuis stapsgewijze opschaling voor. Op een bepaald moment zal de reguliere zorg moeten afschalen. Deze week hoeven er, tot nu toe, nog geen patiënten voor de reguliere zorg te worden afgezegd. Doelstelling is om zo min mogelijk reguliere zorg af te schalen, maar het ziekenhuis moet ook solidair zijn met de rest van het land, door het beschikbaar stellen van coronabedden. Het ziekenhuis houdt u op de hoogte.


Update 15 oktober

Update 15 oktober – Stand van zaken – Er liggen momenteel 5 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis en 4 op de IC.

Bezoek bij coronapatiënten

Coronapatiënten mogen net als alle andere patiënten in het ziekenhuis één bezoeker per dag ontvangen tijdens het reguliere bezoekuur (18.00 – 19.30 uur). Voor deze bezoekers gelden uiteraard dezelfde hygiëne- en beschermingsrichtlijnen. Voor meer informatie omtrent de bezoekregeling bij coronapatiënten kijkt u hier.

Opschalen coronazorg
Volgende week gaat de coronazorg verder opschalen. Er zullen dan meer bedden beschikbaar zijn voor de opvang van coronapatiënten. Dit doet het ziekenhuis gezien de landelijke ontwikkelingen en regionale afspraken. Het ziekenhuis hoeft hiervoor op dit moment geen patiënten voor reguliere zorg af te zeggen. Het ziekenhuis verwacht wel dat dit na de volgende week gaat spelen. Uiteraard probeert het Laurentius dit zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kijkt het ziekenhuis vooral naar zorg en operaties die uitstelbaar zijn. Spoedzorg en oncologische zorg gaan sowieso altijd door. Het Laurentius ziekenhuis houdt u op de hoogte!


Update 14 oktober – Stand van zaken – Er liggen op dit moment 7 patiënten met het coronavirus in de kliniek en 4 op de IC.

Restaurant De Pelikaan
Vanaf donderdag 15 oktober is het alleen nog mogelijk om eten af te halen in restaurant De Pelikaan, uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter regel. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de zitplaatsen. Dit is besloten naar aanleiding van de persconferentie die gisteren is gehouden door de overheid.

Coronatesten
Coronatesten voor iedereen in de regio vinden plaats via de GGD. Het ziekenhuis test alleen patiënten op corona, die in het ziekenhuis zijn opgenomen en die via de Spoedeisende Hulp binnen komen of patiënten die ingepland zijn voor een operatie onder algehele narcose. Patiënten die een ingreep moeten ondergaan waarbij alleen een plaatselijke verdoving noodzakelijk is, hoeven geen test af te ondergaan.


Update 13 oktober Stand van zaken –Er liggen op dit moment in het Laurentius ziekenhuis 7 coronapatiënten in de kliniek en 4 patiënten op de IC.

Beperkte afschaling reguliere zorg in de Limburgse ziekenhuizen
Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen, waarbij alle Limburgse ziekenhuizen zijn aangesloten) heeft vandaag een persbericht uitgebracht over de te verwachten gevolgen van corona voor het afschalen van de reguliere zorg in Limburg: “Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen zal de komende tijd verder toenemen. Zowel met patiënten uit andere regio’s van Nederland (in het kader van landelijke afspraken over eerlijke spreiding) als met patiënten uit de eigen regio. Als gevolg daarvan kan het zijn dat een aantal Limburgse ziekenhuizen genoodzaakt zijn om een beperkt deel van de reguliere zorg te gaan afschalen de komende tijd.” Ook in Laurentius houden we hier rekening mee. Vooralsnog kan alle reguliere zorg nog doorgang vinden. Wellicht dat we later in de week onze corona zorg nog verder moeten opschalen. Dat ligt aan de ontwikkelingen in de komende dagen en zullen we ook afstemmen in regionaal verband. Ook de eventuele gevolgen voor de reguliere zorg komen dan aan de orde.

Begeleiding van patiënten
Het Laurentius ziekenhuis vraagt patiënten om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen voor een afspraak, om te voorkomen dat er veel mensen bij elkaar komen in het ziekenhuis (kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen hierop uiteraard een uitzondering. In dat geval mag er één begeleider mee het ziekenhuis in). Het Laurentius ziekenhuis krijgt veel vragen van mensen die toch graag met z’n tweeën naar een afspraak willen komen. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag uw dierbare ondersteunt tijdens een ziekenhuisafspraak, maar het Laurentius ziekenhuis wil ook dat uw dierbare op een veilige manier naar het ziekenhuis kan komen. Helaas kan het Laurentius ziekenhuis daarom geen uitzonderingen maken, behalve voor de genoemde groepen patiënten. Het Laurentius ziekenhuis begrijpt dat dit soms vervelend kan zijn.

Afname coronatest
Coronatesten voor iedereen in de regio vinden plaats via de GGD. Het ziekenhuis test alleen patiënten op corona die in het ziekenhuis zijn opgenomen of die via de Spoedeisende Hulp binnen komen.


Update 8 oktober –Stand van zaken Laurentius ziekenhuis Roermond op zaterdag 10 oktober

Het aantal COVID patiënten in Nederland blijft toenemen. De vraag naar ziekenhuisbedden om deze patiënten op te vangen neemt snel en fors toe. Landelijk is, na de eerste golf, afgesproken dat de ziekenhuizen deze druk zo eerlijk mogelijk verdelen. Behalve patiënten uit de regio vangt  Limburg ook al patiënten uit het westen van het land op.  Tot heden was dat mogelijk zonder  de reguliere zorg af te schalen. Het ziekenhuis houdt er echter rekening mee dat de situatie de komende dagen ernstiger wordt. Aan de hand van de ontwikkelingen zal het ziekenhuis de COVID zorg verder opschalen. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen. Afschalen van de reguliere zorgverlening zal op een gegeven moment, waarschijnlijk al komende week, nodig zijn. Uiteraard houdt het ziekenhuis de patiënten hiervan op de hoogte. Alle zorg die in het ziekenhuis geleverd wordt is en blijft voor iedereen veilig.


Er liggen op dit moment 4 patiënten met het coronavirus in de kliniek en 2 op de IC.

Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding
Het ziekenhuis werkt samen in een regionaal overleg met alle ziekenhuizen van Limburg en regelt het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) de spreiding van patiënten over de ziekenhuizen in Nederland, zodat de druk op de zorg verdeeld wordt. Op dit moment zet het Laurentius maximaal in om zoveel als mogelijk met de capaciteit Covid patiënten op te vangen. Dit zijn patiënten uit de regio, maar ook patiënten die worden toegewezen via het landelijk coördinatiepunt. Aan de hand van de ontwikkelingen schaalt het Laurentius ziekenhuis deze zorg verder op. Op dit moment is de reguliere zorg nog niet afgeschaald.


Update 6 oktober –Stand van zaken Laurentius ziekenhuis Roermond

Hier leest u de ontwikkelingen in het Laurentius ziekenhuis met betrekking tot het coronavirus.

Stand van zaken
Op dit moment liggen er 4 patiënten met het coronavirus in het Laurentius ziekenhuis; 2 in de kliniek en 2 op de IC.

Reguliere zorg
De reguliere zorg, en dus uw afspraak in het ziekenhuis, gaat op dit moment nog gewoon door. Mocht hier verandering in komen, dan houden wij u uiteraard op de hoogte.

Richtlijnen
Omdat er nog wel eens vragen zijn over bezoek en begeleiding van patiënten, hierbij nogmaals de richtlijnen:

  • Heeft u een afspraak of onderzoek in het ziekenhuis? Dan komt u in principe alléén naar het ziekenhuis. Kwetsbare ouderen, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen vanzelfsprekend een uitzondering. Ook voor slechtnieuwsgesprekken maken we een uitzondering. Bent u afhankelijk van een ander om naar het ziekenhuis te komen? Dan verzoeken we de chauffeur om in de auto wachten.
  • Partners van zwangeren mogen mee naar alle echo’s en de policontroles die hier direct op volgen. Heeft de zwangere alleen een poli-afspraak, dan wordt zij verzocht alléén naar het ziekenhuis te komen.
  • Patiënten mogen één bezoeker per dag ontvangen. Bezoek is welkom op de gebruikelijke bezoektijden; 18.00-19.30 uur.  In de middag is er geen bezoek! In het Moeder en Kind Centrum is bezoek vanaf 17.15 welkom.

Coronatesten
Coronatesten voor iedereen in de regio vinden plaats via de GGD. Het Laurentius ziekenhuis test alleen patiënten op corona die in het ziekenhuis zijn opgenomen of die via de Spoedeisende Hulp binnen komen.


Update 1 oktober Stand van zaken:

Helaas heeft het  Laurentius ziekenhuis gemerkt dat het aantal COVID-19 patiënten weer aan het toenemen is. Er liggen op dit moment 5 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 1 op de IC. Deze ontwikkeling baart het ziekenhuis  uiteraard zorgen.

Ook in het Laurentius ziekenhuis probeert men noodzakelijke contacten zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor zijn een tijd geleden enkele richtlijnen opgesteld. Voor de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis gelden nog steeds dezelfde richtlijnen, deze zijn vooralsnog niet veranderd.

De richtlijnen op een rijtje:

➡️ Heeft u een afspraak of onderzoek in het ziekenhuis? Dan komt u in principe alléén naar het ziekenhuis. Kwetsbare ouderen, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen vanzelfsprekend een uitzondering. Ook voor slechtnieuwsgesprekken maakt het ziekenhuis een uitzondering. Bent u afhankelijk van een ander om naar het ziekenhuis te komen? Dan verzoekt het ziekenhuis de chauffeur om in de auto wachten.
➡️ Partners van zwangeren mogen mee naar alle echo’s en de policontroles die hier direct op volgen. Heeft de zwangere alleen een poli-afspraak, dan wordt zij verzocht alléén naar het ziekenhuis te komen.
➡️ Patiënten mogen één bezoeker per dag ontvangen. Bezoek is welkom op de gebruikelijke bezoektijden; 18.00-19.30 uur. In het Moeder en Kind Centrum is bezoek vanaf 17.15 welkom. Bekijk hier het volledige overzicht van de huidige bezoekregeling: https://bit.ly/3kQMXPc
➡️ Bezoekers zijn welkom in het restaurant de Pelikaan, uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter regel. Zoals bij iedere horecagelegenheid vindt ook hier een gastenregistratie plaats.

Het ziekenhuis begrijpt dat deze maatregelen niet prettig zijn. Ze zijn echter nodig om het ziekenhuis een veilige plek te laten zijn voor zowel de patiënten en bezoekers als de medewerkers.

Bron: Laurentius Ziekenhuis Roermond