Gemeente Roermond : Verlenging “Lockdown” met beperkt aantal geringe versoepelingen om het COVID-19 virus onder controle te krijgen

Foto: Jeyaratnam Caniceus via Pixabay

We bevinden ons nog middenin een Pandemie. Daarom gelden nog steeds ingrijpende maatregelen, die gebaseerd zijn op drie pijlers;

een acceptabele belastbaarheid van de zorg: Ziekenhuizen moeten kwalitatief goede zorg
kunnen leveren aan zowel covid-19-patiënten als aan patiënten binnen de reguliere zorg;
het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving;
het zicht houden op en het inzicht hebben in de verspreiding van het virus.
De belasting van de zorg blijft onveranderd hoog. De eerste voorzichtige effecten van vaccinatie in de gevaccineerde doelgroepen beginnen zich af te tekenen. Het kabinet concludeerde dat een verlenging van het huidige maatregelenpakket, met inbegrip van de avondklok, noodzakelijk is met het oog op de pijlers van de epidemiebestrijding. Daarbij wordt evenwel in een beperkt aantal versoepelingen voorzien.

Vragen
De aangekondigde maatregelen zorgen voor veel vragen. Kijk voor antwoorden op vragen over de nieuwe maatregelen en de aanpak van het COVID-19 virus op de website van de rijksoverheid.

De gemeente krijgt inmiddels ook veel vragen. Om u op weg te helpen vindt u hieronder een overzicht van veel gestelde vragen met beantwoording. Deze zijn per hoofdonderwerp bij elkaar gezet.

Ondernemers
Als gevolgen van Corona mis ik de inkomsten uit mijn bedrijf. Wie kan mij helpen? Waar kan ik me met mijn probleem melden?
De gemeente kan u hierover informeren. Stuur een mail naar [email protected], dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wie kan mij vertellen welke Coronaregelingen er voor ondernemers zijn en voor welke regeling ik in aanmerking kan komen?
De gemeente kan ik hierover informeren. Stuur een mail naar [email protected], dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik heb steeds meer schulden. Wie kan mij helpen?
De gemeente kan ik hierover informeren. Stuur een mail naar [email protected], dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Sport en ontspanning
Mag ik nog sporten?
Buiten wel, binnen niet. In een binnenruimte sporten is niet toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat alle sportscholen, zwembaden en gymzalen dicht zijn. Buiten mag nog gesport worden met maximaal 2 mensen, zo lang onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Er worden geen wedstrijden gespeeld. Voor topsporters gelden uitzonderingen. Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Mogen jongeren weer samen sporten zonder afstand?
Ja, in specifieke gevallen kan dat. Jongeren tot en met zesentwintig jaar mogen weer met elkaar sporten in sportaccommodaties buiten. Zij zijn op het moment dat zij sport beoefenen in een buitensportlocatie uitgezonderd van het verbod op groepsvorming.

Mogen er wedstrijden worden gespeeld?
Er mogen geen sportwedstrijden worden gespeeld. Ook niet in regionaal verband. Het verbod op het organiseren van sportwedstrijden geldt echter niet voor wedstrijdjes onderling binnen de eigen vereniging, op de eigen locatie, voor leden tot en met zesentwintig jaar. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. Sportkantines, kleedkamers en douches moeten altijd gesloten zijn.

Mogen er meerdere tweetallen tegelijk op dezelfde locatie sporten?
Ja. Het is mogelijk dat meerdere tweetallen gebruik maken van dezelfde buitenomgeving. Dit mag voor volwassenen vanaf 27 jaar echter niet georganiseerd of begeleidt. Groepslessen buiten mogen voor deze groep niet plaatsvinden.

Wijk- accommodaties
Is het wijkgebouw nog open?
Nee, Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurt- of dorpshuis dan wel wijkcentrum mag alleen geopend zijn voor besloten, georganiseerde activiteiten voor kwetsbare personen. Zoals dagbesteding voor kwetsbaren.

Wat zijn ‘kwetsbare personen’?
Dat zijn onder andere senioren en/ of mensen met een slechte gezondheid of beperking.

Mag er tijdens de besloten, georganiseerde activiteiten voor kwetsbaren eet -of drinkwaar worden aangeboden en/ of genuttigd?
Ja. Bijvoorbeeld koffie en thee maar geen alcoholische dranken.

Winkels en verkoop
Mag ik nog bloemen verkopen?
Ja. bloemen mag nog, zolang dit buiten plaats vindt.

Mogen winkels geopend zijn?
Alleen winkelen op afspraak is mogelijk. Klanten reserveren (telefonisch of online) minimaal vier uur van tevoren een tijdslot van minimaal tien minuten om te kunnen winkelen. Er mogen slechts twee personen per tijdvak per verdieping in de winkel worden binnengelaten.  Hierbij moeten de basisregels, zoals veilige afstandsnorm en de mondkapjesplicht in de publieke binnenruimte, en de protocollen van de detailhandel te allen tijde in acht worden genomen.

Mijn winkel is gesloten mag ik buiten voor mijn winkel wel spullen verkopen?
Nee. Als uw winkel gesloten is mag er buiten ook geen verkoop plaats vinden. Bezorgen mag wel.

Mogen klanten producten komen afhalen?
Ja, mits men zich houdt aan de regels voor “click en collect”.  De afhaalfunctie is uitsluitend bedoeld voor bestelde of gereserveerde artikelen ten minste vier uur na bestelling of reservering daarvan. Publiek mag hierbij de winkel niet betreden. Er dient gewerkt te worden met tijdvakken zodat een oploop van mensen voorkomen wordt. Het afhaalpunt dient een sobere uitstraling te hebben.

Ik wil graag private shopping aanbieden voor individuele klanten, mag dat?
Ja.  Publiek moet minimaal vier uur tevoren te reserveren voor een bepaald tijdvak. Maximaal twee personen per verdieping per tijdvak mogen de winkel betreden.

Kan ik nog voer voor mijn dieren halen in de dierenzaak?
Ja. Dierenspeciaalzaken mogen geopend zijn. Dierenspeciaalzaken zijn voor minimaal 70 % van hun omzet afhankelijk van de verkoop van dierenproducten.

Ik wil winterbanden laten wisselen, mag dat?
Ja. Locaties voor het onderhoud of reparatie van goederen (dus ook uw auto) mogen geopend zijn. Voor plaatsen met meerdere functies, zoals een fietsenhandel met een werkplaats voor reparatie en herstel van fietsen, geldt dat de plaats alleen open mag voor zover het die functie en de daarvoor benodigde locatie betreft. Zo mag in de autobranche de werkplaats wel open worden gesteld maar de showroom niet.

Reizen
Moet ik in quarantaine als ik uit het buitenland kom?
Reist u (terug) naar Nederland uit een land of gebied met een oranje reisadvies door veel coronabesmettingen? Dan blijft u 10 dagen thuis als u weer in Nederland bent (in thuisquarantaine). Kijk voor vertrek naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk hier de situatie in het land waar u bent.
Horeca
Mogen horecazaken geopend zijn?
Nee. Dat geldt ook voor terrassen. Horeca mag enkel verkopen voor gebruik anders dan ter plaatse, zogenaamd “to -go”(dus niet op het terras van de horecagelegenheid). Alcohol verkoop in geopende (direct drinkbare) verpakking is hierbij niet toegestaan.

Mogen horeca zaken een “to-go” afhaalpunt, op hun terras plaatsen?
Ja. Horecazaken mogen een verkoop punt inrichten op hun terras voor gebruik anders dan ter plaatse. Net zoals afhaalpunten in winkels dienen deze een sobere uitstraling te hebben om een oploop van publiek te voorkomen. Muziekinstallaties, foodtrucks en dergelijke vallen hier niet onder.

Mag ik zelf meegenomen eten nuttigen op mijn hotelkamer?
Dit is afhankelijk van de regels in het hotel. Eet- en drinkgelegenheden en roomservice in hotels zijn gesloten voor hotelgasten. Alcohol gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar) mag wel.

Mag de coffeeshop nog geopend zijn voor afhaal van softdrugs?
Ja. Voor eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops blijven de al geldende afhaalmogelijkheden gelden.

Contactberoepen
Mag ik nog naar de fysiotherapeut of tandarts?
Ja. Medische contactberoepen mogen aan het werk. Zoals de tandarts, de fysiotherapeut en de dienrenarts.

Mag ik nog naar de kapper of schoonheidsspecialiste?
Ja. In aanvulling op de reeds toegestane contactberoepen, zoals medische contactberoepen, worden ook de overige contactberoepen weer toegestaan en worden de locaties waar contactberoepen worden uitgeoefend heropend. Hiermee is het bijvoorbeeld voor kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, masseurs, rijinstructeurs, chiropractors, osteopaten en acupuncturisten weer toegestaan om hun beroep uit te oefenen. Een aantal zaken zijn hierbij van belang; registratie van klantgegevens (ten behoeve van het bron- en contactonderzoek), reserveringsplicht, gezondheidscheck en mondkapjesplicht. Uitgezonderd van deze verruiming zijn de sekswerkers.

Informatie voor ouders
Ik heb geen kinderopvang buiten schooltijden, wat kan ik doen?
Buitenschoolse kinderopvang is niet toegestaan. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Afval
Is het milieupark nog open?
Ja, kijk voor meer informatie bij ‘Afval inleveren’.

Waar kan ik overtredingen melden?
Kijk hier voor meer informatie.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op dinsdag 1 december ging de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in.

Kijk voor meer informatie over de Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 op de website van de Rijksoverheid.
Kijk hier op rijksoverheid.nl voor de actuele maatregelen rondom COVID-19
De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg-Noord is ingetrokken. Bekijk hier het intrekkingsbesluit:

Bekijk hier Intrekkingsbesluit ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Limburg-Noord 18 november 2020’ (Pdf, 81 kB).

Bron: Gemeente Roermond