RIVM: Wekelijkse update COVID-19: 10 maart t/m 16 maart 2021

Foto: Engin Akyurt from Pixabay

Let op ! Dit zijn de cijfers van 10 maart t/m 16 maart 2021

Dinsdag komen wij met een nieuwe update.

Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2)
Aantal nieuwe meldingen 39.527 31.959
Aantal nieuwe  ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 1.234 1.214
                Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 268 278
Overleden4 204 269
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  testlocaties per kalenderweek5 week 10 week 9
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 460.844 361.455
Aantal positieve testen 35.210 28.844
Percentage positieve testen 7,7%* 8,0%*

*Exclusief resultaten van het grootschalig testen in Bunschoten en Dronten. Met grootschalig testen in deze locaties en wijk is het percentage positief in Nederland 7,6%. Exclusief de resultaten van het grootschalig testen op deze locaties is het percentage positief in Nederland 7,7%.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 9 maart 10:01 en 16 maart 10:00, zoals gepubliceerd op 16 maart 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 2 maart 10:01 en 9 maart 10:00, zoals gepubliceerd op 9 maart 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 16 maart 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden.

Zoals gepubliceerd op 16 maart 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen door Stichting NICE.

Het aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen week heeft binnengekregen van de GGD’en is niet hetzelfde als het aantal positieve tests van die week. Dat kan namelijk nog veranderen door nameldingen. Dit zijn meldingen die voortkomen uit teststraten, maar ook bijvoorbeeld van ziekenhuizen, enzovoort. Het aantal besmettingen in een week is naar verwachting hoger dan het aantal positieve tests, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen met een besmetting zich laat testen.

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.
In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.

16-03-2021 | 12.40 uur

Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen  : tweewekelijkse rapportage

Het bijwerkingencentrum Lareb laat in haar tweewekelijkse rapportage weten dat het centrum tot op heden 10.887 meldingen met 57.391 vermoede bijwerkingen heeft ontvangen en bekeken. Inmiddels zijn bijna 1,9 miljoen vaccinaties gezet. De meeste gemelde klachten passen bij reeds bekende bijwerkingen. Sinds de start van de vaccinatiecampagne ontving het Lareb 138 meldingen van overlijden kort na ontvangst van de coronavaccinaties. Het betreft overwegend ouderen die zijn overleden één tot 33 dagen na de vaccinatie. Het Lareb laat in een nieuwsbericht weten dat zij allen een kwetsbare gezondheid hadden vanwege uiteenlopende ernstige onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd. Het RIVM volgt de ontwikkelingen nauwgezet.