Corona update Laurentius Ziekenhuis Roermond dinsdag 24 november 2020

Foto: Laurentius Roermond

Update 24 november – Stand van zaken – We brengen u weer graag op de hoogte van de stand van zaken: Op dit moment liggen er in totaal 16 coronapatiënten in het Laurentiusons ziekenhuis; 13 patiënten in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care. Hoewel het aantal vandaag wat lager is, is het aantal coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis al een paar weken rond de 20 (kliniek en IC) en blijft constant. We zien helaas nog geen dalende lijn.


Update 20 november – Stand van zaken – Op dit moment liggen er in totaal 19 coronapatiënten in het Laurentius ziekenhuis; 16 patiënten in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 72 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 15 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 5 patiënten zijn helaas overleden


Update 17 november – Stand van zaken –Momenteel liggen er in het Laurentius ziueekenhuis in totaal 14 coronapatiënten, 10 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care.

Dagboek uit de zorg: vrijwilliger Frans de Vries –Dat de vrijwilligers van het Laurentius ziekenhuis goud waard zijn, dat weten we. En dat blijkt ook weer wanneer we vandaag Dagblad de Limburger lezen. Frans de Vries, één van onze vrijwilligers, vertelt in de rubriek ‘Dagboek in de zorg’ over zijn werk als gastheer tijdens deze tweede coronagolf. Met veel plezier en dankbaarheid helpt hij bezoekers en patiënten hun weg te vinden in het Laurentiusns ziekenhuis. Lees hier het volledige artikel.


Update 13 november – Stand van zaken –Op dit moment liggen er in totaal 20 patiënten met het coronavirus in het Laurentius ziekenhuis: 16 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 59 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 10 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 5 patiënten zijn helaas overleden.

Rondslingerende mondkapjes
Denkt u bij een bezoek aan het Laurentius ziekenhuis eraan om uw gebruikte mondkapje in een prullenbak te gooien? Wij vinden regelmatig rondslingerende mondkapjes op het terrein. Dank u wel!


Update 6 november – Stand van zaken

Op dit moment liggen er in totaal 19 patiënten met het coronavirus in het Laurentiusons ziekenhuis, 15 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Sinds 18 september zijn er 48 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 9 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 3 patiënten zijn helaas overleden.


Update 3 november –Stand van zaken
Momenteel liggen er 21 patiënten met het coronavirus in ons ziekenhuis. In de kliniek liggen 17 coronapatiënten, op de intensive care 4.


Update 30 oktober – Stand van zaken – Momenteel liggen er 19 patiënten met het coronavirus in het Laurentius ziekenhuis. In de kliniek liggen 15 coronapatiënten, op de intensive care 4. Sinds 18 september zijn er 30 patiënten weer voldoende hersteld en teruggekeerd naar hun eigen woonomgeving, 8 patiënten zijn naar een andere zorginstelling overgeplaatst, 2 patiënten zijn helaas overleden.

Dagboek uit de zorg
Dagblad de Limburger is onlangs weer gestart met de rubriek ‘Dagboek uit de zorg’. In de krant van vandaag is een interview te lezen met Sandra Kleukers, apothekersassistente in het ziekenhuis. Zij vertelt op welke manier de apotheek de zorg ondersteunt tijdens deze tweede coronagolf. Het is mooi om te lezen dat ondanks de toegenomen drukte ook daar, toch de saamhorigheid overheerst. Lees hier het hele artikel.


Update 29 oktober – Het Laurentius Ziekenhuis ziet dat er op nieuwssites en op social media veel vragen zijn over het ‘waarom’ van  afschalen van zorg in deze tweede COVID-golf. Het Laurentius Ziekenhuis begrijpt dat het voor een buitenstaander wellicht moeilijk is om keuzes die gemaakt worden te volgen en snappen. Het Laurentius Ziekenhuis wil graag uitleggen waarom ze deze week hebben besloten om een gedeelte van de reguliere zorg af te schalen.

In elk ziekenhuis is een bepaald aantal bedden beschikbaar. Deze zijn beschikbaar voor patiënten die een operatie krijgen, andere zorg die we in een ziekenhuisbed aanbieden en een aantal bedden zijn altijd beschikbaar voor spoedoperaties. Door de grotere toestroom COVID-patiënten in heel het land, maar zeker ook in onze eigen regio, nemen we ook steeds meer bedden voor deze patiënten in gebruik, die we dan niet meer beschikbaar hebben voor overige zorg. Als het om een paar COVID-patiënten gaat, heeft dit nog geen invloed op de planning, maar bij een groter wordend aantal wél. Zo moeten we nu helaas de keuze maken om sommige geplande operatie te verplaatsen, omdat we voor deze patiënten momenteel geen bed beschikbaar hebben. Daarnaast hebben COVID-patiënten intensieve(re) zorg nodig, waardoor op de COVID-afdeling en op de IC extra personele inzet nodig is. Deze zorgverleners kunnen we dan op een andere afdeling in het ziekenhuis niet meer inzetten. Als het aantal COVID-patiënten zo blijft stijgen, stijgt ook de druk op onze beddencapaciteit, op de IC en op de COVID-afdeling.

Het Laurentius Ziekenhuis probeert de beschikbare OK-capaciteit zo goed mogelijk te benutten en zal proberen zoveel mogelijk operaties door te laten gaan. Operaties die altijd doorgaan zijn kankeroperaties en niet-uitstelbare operaties. Operaties die in aanmerking komen voor uitstel zijn bijvoorbeeld orthopedische operaties en oogoperaties. Spoedzorg en zorg voor kanker-, hart-, nier- long- en dialysepatiënten worden sowieso niet uitgesteld. Ook alle poliklinieken blijven vooralsnog geopend. Wij zullen altijd onze zorg liefdevol blijven geven en naar passende oplossingen zoeken. Ook wil het ziekenhuis  natuurlijk het liefst gewoon alle patiënten in ons ziekenhuis helpen, maar in deze omstandigheden zijn wij genoodzaakt keuzes te maken. We zijn op de COVID-zorg nu beter voorbereid dan tijdens de eerste golf. Besluiten hierover worden altijd in samenspraak met het regionaal overleg van ziekenhuizen in Limburg genomen en in het kader van wat het Landelijk Schakelpunt van ons vraagt.

bron: Laurentiusziekenhuis Roermond


Update 27 oktober – Stand van zaken: Momenteel liggen er 11 patiënten met het coronavirus in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care.

Opschalen COVID-zorg: uitstel deel van geplande operaties
De toename van het aantal coronapatiënten zorgt ervoor dat er vanaf woensdag de COVID-zorg verder wordt opgeschaald en worden er meer bedden vrij gemaakt voor de opvang van  patiënten. Helaas is het ziekenhuis  genoodzaakt om een deel van de geplande operaties uit te stellen. De patiënten die dit betreft zullen persoonlijk bericht van  ontvangen. Als je geen bericht hebt ontvangen,  dan mag je ervan uitgaan dat de operatie gewoon doorgaat.

Kom niet te vroeg naar uw afspraak
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Om te voorkomen dat er te veel mensen bij elkaar komen in het ziekenhuis wordt gevraagd om niet te vroeg te arriveren. Bent u zeer tijdig aanwezig, wacht dan indien mogelijk nog even in uw auto.

Aangepaste bezoekregeling COVID-patiënten
Doordat het aantal COVID-patiënten in het ziekenhuis toeneemt, wordt de bezoekregeling voor patiënten weer aangepast  Vanaf morgen, 28 oktober, gaan het ziekenhuis voor een bezoek aan COVID-patiënten werken met tijdsloten: bezoek tussen 17.15 – 20.00 uur en één bezoeker per dag voor de duur van maximaal 30 minuten. Tijdsafspraken worden door de verpleegkundigen van de afdeling in overleg met de patiënt gemaakt. Op deze manier wordt  de drukte op de afdeling beter beheersbaar en dus de veiligheid van de patiënten, bezoekers en medewerkers beter gewaarborgd.


Update 22 oktober –Stand van zaken
Momenteel liggen er 4 positief geteste patiënten op onze Intensive Care en 9 patiënten in de kliniek.

“Gaat mijn afspraak door?”
Het ziekenhuis merkt dat er veel vragen zijn  of afspraken in het ziekenhuis wel doorgaan. Onze reguliere zorg gaat vooralsnog gewoon door. Wanneer hier verandering in komt, brengt het ziekenhuis u hierover op de hoogte. Patiënten zullen in dat geval altijd een persoonlijk bericht  ontvangen.

Mondkapjes weggooien
Iedere patiënt of bezoeker wordt gevraagd een mondkapje te dragen in het ziekenhuis. We waarderen het dat deze maatregel goed wordt nageleefd in het ziekenhuis. Bij het verlaten van het ziekenhuis kunt u gebruik maken van de prullenbakken op het terrein om de mondkapjes weg te gooien. Zo voorkomen we dat de mondkapjes ongewenst rondzwerven op de parkeerplaats en rondom het ziekenhuis.

Op bezoek
Iedere patiënt in hets ziekenhuis mag dagelijks op afspraak één bezoeker ontvangen. Uiteraard wil het ziekenhuis iedereen kunnen ontvangen in een prettige en veilige omgeving. Daarom zijn er een aantal regels opgesteld. Deze kunt u hier nog eens nalezen. Daarnaast wil het ziekenhuis u erop wijzen om niet naar het ziekenhuis te komen wanneer u zelf in afwachting bent van een testuitslag. Is de testuitslag negatief, dan bent uw weer van harte welkom.


Update 20 oktober – Stand van zaken – Er liggen momenteel 6 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis en 4 op de IC.

Opschaling coronazorg
Het Laurentius ziekenhuis schaalt de COVID zorg steeds verder op. De covid afdeling is klaar om meer patiënten op te nemen en te verzorgen. Niet alleen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis, ook op de IC bereidt het ziekenhuis stapsgewijze opschaling voor. Op een bepaald moment zal de reguliere zorg moeten afschalen. Deze week hoeven er, tot nu toe, nog geen patiënten voor de reguliere zorg te worden afgezegd. Doelstelling is om zo min mogelijk reguliere zorg af te schalen, maar het ziekenhuis moet ook solidair zijn met de rest van het land, door het beschikbaar stellen van coronabedden. Het ziekenhuis houdt u op de hoogte.


Update 15 oktober

Update 15 oktober – Stand van zaken – Er liggen momenteel 5 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis en 4 op de IC.

Bezoek bij coronapatiënten

Coronapatiënten mogen net als alle andere patiënten in het ziekenhuis één bezoeker per dag ontvangen tijdens het reguliere bezoekuur (18.00 – 19.30 uur). Voor deze bezoekers gelden uiteraard dezelfde hygiëne- en beschermingsrichtlijnen. Voor meer informatie omtrent de bezoekregeling bij coronapatiënten kijkt u hier.

Opschalen coronazorg
Volgende week gaat de coronazorg verder opschalen. Er zullen dan meer bedden beschikbaar zijn voor de opvang van coronapatiënten. Dit doet het ziekenhuis gezien de landelijke ontwikkelingen en regionale afspraken. Het ziekenhuis hoeft hiervoor op dit moment geen patiënten voor reguliere zorg af te zeggen. Het ziekenhuis verwacht wel dat dit na de volgende week gaat spelen. Uiteraard probeert het Laurentius dit zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kijkt het ziekenhuis vooral naar zorg en operaties die uitstelbaar zijn. Spoedzorg en oncologische zorg gaan sowieso altijd door. Het Laurentius ziekenhuis houdt u op de hoogte!


Update 14 oktober – Stand van zaken – Er liggen op dit moment 7 patiënten met het coronavirus in de kliniek en 4 op de IC.

Restaurant De Pelikaan
Vanaf donderdag 15 oktober is het alleen nog mogelijk om eten af te halen in restaurant De Pelikaan, uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter regel. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de zitplaatsen. Dit is besloten naar aanleiding van de persconferentie die gisteren is gehouden door de overheid.

Coronatesten
Coronatesten voor iedereen in de regio vinden plaats via de GGD. Het ziekenhuis test alleen patiënten op corona, die in het ziekenhuis zijn opgenomen en die via de Spoedeisende Hulp binnen komen of patiënten die ingepland zijn voor een operatie onder algehele narcose. Patiënten die een ingreep moeten ondergaan waarbij alleen een plaatselijke verdoving noodzakelijk is, hoeven geen test af te ondergaan.


Update 13 oktober Stand van zaken –Er liggen op dit moment in het Laurentius ziekenhuis 7 coronapatiënten in de kliniek en 4 patiënten op de IC.

Beperkte afschaling reguliere zorg in de Limburgse ziekenhuizen
Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen, waarbij alle Limburgse ziekenhuizen zijn aangesloten) heeft vandaag een persbericht uitgebracht over de te verwachten gevolgen van corona voor het afschalen van de reguliere zorg in Limburg: “Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen zal de komende tijd verder toenemen. Zowel met patiënten uit andere regio’s van Nederland (in het kader van landelijke afspraken over eerlijke spreiding) als met patiënten uit de eigen regio. Als gevolg daarvan kan het zijn dat een aantal Limburgse ziekenhuizen genoodzaakt zijn om een beperkt deel van de reguliere zorg te gaan afschalen de komende tijd.” Ook in Laurentius houden we hier rekening mee. Vooralsnog kan alle reguliere zorg nog doorgang vinden. Wellicht dat we later in de week onze corona zorg nog verder moeten opschalen. Dat ligt aan de ontwikkelingen in de komende dagen en zullen we ook afstemmen in regionaal verband. Ook de eventuele gevolgen voor de reguliere zorg komen dan aan de orde.

Begeleiding van patiënten
Het Laurentius ziekenhuis vraagt patiënten om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen voor een afspraak, om te voorkomen dat er veel mensen bij elkaar komen in het ziekenhuis (kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen hierop uiteraard een uitzondering. In dat geval mag er één begeleider mee het ziekenhuis in). Het Laurentius ziekenhuis krijgt veel vragen van mensen die toch graag met z’n tweeën naar een afspraak willen komen. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag uw dierbare ondersteunt tijdens een ziekenhuisafspraak, maar het Laurentius ziekenhuis wil ook dat uw dierbare op een veilige manier naar het ziekenhuis kan komen. Helaas kan het Laurentius ziekenhuis daarom geen uitzonderingen maken, behalve voor de genoemde groepen patiënten. Het Laurentius ziekenhuis begrijpt dat dit soms vervelend kan zijn.

Afname coronatest
Coronatesten voor iedereen in de regio vinden plaats via de GGD. Het ziekenhuis test alleen patiënten op corona die in het ziekenhuis zijn opgenomen of die via de Spoedeisende Hulp binnen komen.


Update 8 oktober –Stand van zaken Laurentius ziekenhuis Roermond op zaterdag 10 oktober

Het aantal COVID patiënten in Nederland blijft toenemen. De vraag naar ziekenhuisbedden om deze patiënten op te vangen neemt snel en fors toe. Landelijk is, na de eerste golf, afgesproken dat de ziekenhuizen deze druk zo eerlijk mogelijk verdelen. Behalve patiënten uit de regio vangt  Limburg ook al patiënten uit het westen van het land op.  Tot heden was dat mogelijk zonder  de reguliere zorg af te schalen. Het ziekenhuis houdt er echter rekening mee dat de situatie de komende dagen ernstiger wordt. Aan de hand van de ontwikkelingen zal het ziekenhuis de COVID zorg verder opschalen. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen. Afschalen van de reguliere zorgverlening zal op een gegeven moment, waarschijnlijk al komende week, nodig zijn. Uiteraard houdt het ziekenhuis de patiënten hiervan op de hoogte. Alle zorg die in het ziekenhuis geleverd wordt is en blijft voor iedereen veilig.


Er liggen op dit moment 4 patiënten met het coronavirus in de kliniek en 2 op de IC.

Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding
Het ziekenhuis werkt samen in een regionaal overleg met alle ziekenhuizen van Limburg en regelt het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS) de spreiding van patiënten over de ziekenhuizen in Nederland, zodat de druk op de zorg verdeeld wordt. Op dit moment zet het Laurentius maximaal in om zoveel als mogelijk met de capaciteit Covid patiënten op te vangen. Dit zijn patiënten uit de regio, maar ook patiënten die worden toegewezen via het landelijk coördinatiepunt. Aan de hand van de ontwikkelingen schaalt het Laurentius ziekenhuis deze zorg verder op. Op dit moment is de reguliere zorg nog niet afgeschaald.


Update 6 oktober –Stand van zaken Laurentius ziekenhuis Roermond

Hier leest u de ontwikkelingen in het Laurentius ziekenhuis met betrekking tot het coronavirus.

Stand van zaken
Op dit moment liggen er 4 patiënten met het coronavirus in het Laurentius ziekenhuis; 2 in de kliniek en 2 op de IC.

Reguliere zorg
De reguliere zorg, en dus uw afspraak in het ziekenhuis, gaat op dit moment nog gewoon door. Mocht hier verandering in komen, dan houden wij u uiteraard op de hoogte.

Richtlijnen
Omdat er nog wel eens vragen zijn over bezoek en begeleiding van patiënten, hierbij nogmaals de richtlijnen:

  • Heeft u een afspraak of onderzoek in het ziekenhuis? Dan komt u in principe alléén naar het ziekenhuis. Kwetsbare ouderen, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen vanzelfsprekend een uitzondering. Ook voor slechtnieuwsgesprekken maken we een uitzondering. Bent u afhankelijk van een ander om naar het ziekenhuis te komen? Dan verzoeken we de chauffeur om in de auto wachten.
  • Partners van zwangeren mogen mee naar alle echo’s en de policontroles die hier direct op volgen. Heeft de zwangere alleen een poli-afspraak, dan wordt zij verzocht alléén naar het ziekenhuis te komen.
  • Patiënten mogen één bezoeker per dag ontvangen. Bezoek is welkom op de gebruikelijke bezoektijden; 18.00-19.30 uur.  In de middag is er geen bezoek! In het Moeder en Kind Centrum is bezoek vanaf 17.15 welkom.

Coronatesten
Coronatesten voor iedereen in de regio vinden plaats via de GGD. Het Laurentius ziekenhuis test alleen patiënten op corona die in het ziekenhuis zijn opgenomen of die via de Spoedeisende Hulp binnen komen.


Update 1 oktober Stand van zaken:

Helaas heeft het  Laurentius ziekenhuis gemerkt dat het aantal COVID-19 patiënten weer aan het toenemen is. Er liggen op dit moment 5 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 1 op de IC. Deze ontwikkeling baart het ziekenhuis  uiteraard zorgen.

Ook in het Laurentius ziekenhuis probeert men noodzakelijke contacten zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor zijn een tijd geleden enkele richtlijnen opgesteld. Voor de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis gelden nog steeds dezelfde richtlijnen, deze zijn vooralsnog niet veranderd.

De richtlijnen op een rijtje:

➡️ Heeft u een afspraak of onderzoek in het ziekenhuis? Dan komt u in principe alléén naar het ziekenhuis. Kwetsbare ouderen, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen vanzelfsprekend een uitzondering. Ook voor slechtnieuwsgesprekken maakt het ziekenhuis een uitzondering. Bent u afhankelijk van een ander om naar het ziekenhuis te komen? Dan verzoekt het ziekenhuis de chauffeur om in de auto wachten.
➡️ Partners van zwangeren mogen mee naar alle echo’s en de policontroles die hier direct op volgen. Heeft de zwangere alleen een poli-afspraak, dan wordt zij verzocht alléén naar het ziekenhuis te komen.
➡️ Patiënten mogen één bezoeker per dag ontvangen. Bezoek is welkom op de gebruikelijke bezoektijden; 18.00-19.30 uur. In het Moeder en Kind Centrum is bezoek vanaf 17.15 welkom. Bekijk hier het volledige overzicht van de huidige bezoekregeling: https://bit.ly/3kQMXPc
➡️ Bezoekers zijn welkom in het restaurant de Pelikaan, uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter regel. Zoals bij iedere horecagelegenheid vindt ook hier een gastenregistratie plaats.

Het ziekenhuis begrijpt dat deze maatregelen niet prettig zijn. Ze zijn echter nodig om het ziekenhuis een veilige plek te laten zijn voor zowel de patiënten en bezoekers als de medewerkers.

Bron: Laurentius Ziekenhuis Roermond