Dé 10 vragen aan: Lynn Rulkens van de PvdA in Roermond

Foto: PvdA Roermond

In de aanloop naar de verkiezingen stellen wij alle kandidaten van alle Roermondse politieke partijen in de gelegenheid om Dé tien standaard vragen op persoonlijke titel te beantwoorden. Niet iedereen kan, wil of mag dit doen. Maar Lynn Rulkens van de PvdA als zestiende in de rij van Dé tien vragen gelukkig wel.

Wie is Lynn Rulkens?

Lynn Rulkens, 35 jaar, woonachting in Maasniel. Getrouwd, 2 kinderen van 1 en 3. Werkt als bestuurssecretaris van een diagnostisch centrum in Eindhoven.

Vraag 1: Wat zou u direct willen veranderen als u raadslid werd?

Na een aantal jaren actiever betrokken te zijn geweest bij de gemeente(raad) als onder andere commissielid, ben ik sinds de geboorte van mijn eerste kind weliswaar lid gebleven van de PvdA, maar heb ik niet meer actief bijgedragen aan het gemeentebestuur. Dat maakt dat ik, net als Roermondse vrienden, kennissen en buren maar heel weinig heb meegekregen van hoe het er op het gemeentehuis aan toe gaat, waar en hoe de besluitvorming plaatsvindt, welke onderwerpen prioriteit krijgen en welke geen en meer van dat soort vragen. De Roermondse politiek is in mijn ogen niet heel openbaar. Daar zou ik meer openheid in willen geven.

Vraag 2: bent u tevreden over het huidige beleid?

Op bepaalde gebieden doen ‘we’ het in Roermond heel goed. Zo zijn we dementievriendelijke stad, organiseren we binnenkort een dag van de innovatie en zijn we als Roermond aantrekkelijk voor toeristen. Op andere terreinen is er absoluut nog vooruitgang te boeken. Zo noem ik vrijheid die we als gemeente zouden kunnen nemen om maatwerk te bieden aan burgers en ondernemers van Roermond als het gaat om ‘regeltjes’ of de inzet van preventie bij jongeren of bij gezinnen die te maken hebben met meerdere problemen tegelijkertijd. Mensen van Roermond zelf actief betrekken bij de oplossing van problemen of bij besluitvorming kan volgens mij ook beter.

Vraag 3: hoe ziet uw wenscollege eruit?

De versplintering van partijen is in mijn ogen geen beste ontwikkeling. Partijen richten zich nog maar op bepaalde doelgroepen of hebben slechts een aantal partijpunten. Nederland is een mooie maatschappij, waarin we met elkaar leven, werken en samenzijn. Binnen de PvdA vind ik gelukkig wel die hele samenleving terug. Ik hoop op een college met niet teveel partijen, waarin we samen tot compromissen komen die voor het merendeel van Roermond goed kunnen uitpakken.

Vraag 4: bent u voorstander van een groot of een compact college?

Een college moet vooral besluitvaardig kunnen zijn. Volgens mij moeten er niet te veel partijen de coalitie vormen. Overigens is een brede, veelzijdige oppositie ook zeer zinvol.

Vraag 5: wat is voor uw partij dringend noodzakelijk?

De PvdA wordt weleens verweten een bestuurderspartij te zijn. Ik zou graag met mijn collega kandidaten laten zien dat wij net als vele Roermondenaren midden in de samenleving staan. Als buur, als moeder, als werknemer, als mens. Niet vanuit de politiek, maar omdat we trots zijn op onze stad, maar ons ook zorgen maken over bepaalde onderwerpen.

Vraag 6: hoeveel zetels verwacht u?

Ik hoop dat ik als vijfde kandidaat op de lijst in de raad kom.

Vraag 7: gaat u de lokale belastingen verhogen?

Mijn wedervraag zou zijn: Als we met elkaar in Roermond vinden dat iets heel belangrijk is, zou u dan bereid zijn daarvoor iets bij te dragen?

Vraag 8: krijgt Roermond een nieuwe coalitie?

Het zou goed voor Roermond zijn wanneer de komende vier jaren de nieuwe coalitie weer past bij de wensen van de Roermondse burger.

Vraag 9: sluit u partijen uit?

Partijen sluiten wij niet uit. Maar het is niet waarschijnlijk dat de PvdA in een coalitie treedt met dhr Jos van Rey

Vraag 10: gaat u iets doen aan de grote regeldruk?

Ja, graag. Regels en wetten zijn nodig om een land te besturen, zelfs om gemeenten te besturen, maar in Nederland kunnen we daarin doorschieten. Ik pleit voor maatwerk. En wat mij betreft mag of moet daarin zelfs creatief gedacht worden.

Een voorbeeld: Moeder met twee kinderen komt na scheiding na huiselijk geweld op straat terecht. Het huis wordt met schuld verkocht, waardoor een woning met urgentie niet mogelijk is. Schuldhulpverlening is niet mogelijk zonder vaste verblijfplek. Moeder kan terecht bij crisisopvang, kinderen niet. Die moeten naar een pleeggezin. Crisisopvang alleen al kost ongeveer €100 per dag. Dat geld kan ook vrijgespeeld worden om in de particuliere sector een huis voor moeder plus twee kinderen te huren en samen met schulphulpverlening weer op eigen benen te kunnen komen staan.


De nummer zeventien in Dé tien vragen is Angela Sanders Meuter van Democraten Swalmen. Bent u ook kandidaat voor de GR2018 en wilt u ook Dé tien vragen beantwoorden? Meldt u dan nu aan via [email protected]

Reacties

article
74697
In de aanloop naar de verkiezingen stellen wij alle kandidaten van alle Roermondse politieke partijen
https://roermond.nieuws.nl/de-10-vragen-aan/74697/tien-vragen-aan-lynn-rulkens-pvda-roermond/
2018-02-13T17:29:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/287/2018/02/13173547/lynn2.jpg
De 10 vragen aan:, Nieuws, Verkiezingen