Dé 10 vragen aan: Dirk Franssen van de LVR

Foto: LVR Roermond

Vandaag in Dé 10 vragen de nummer 2 van de LVR, een ervaren politicus die als nummer 34 Dé 10 vragen op persoonlijk titel wilde beantwoorden, wij vroegen maar wie is nu Dirk Franssen?

Vanaf mijn geboorte in 1981 ben ik in Roermond woonachtig en kan dus zeggen dat ik “eine echte Remunjse jong bön”. Ik heb op meerdere plekken in Roermond gewoond en woon nu, samen met mijn partner Willemijn, in Oolderveste. In mijn dagelijks leven werk ik als Programmaregisseur Weginfrastructuur bij de gemeente Weert. Daarnaast ben ik veel in verenigingsverband actief. Sportend bij hockeyclub Concordia, als Vorst van D’n Uul, bestuurslid van de Stichting Sjtasiefestasie en bij Sjwaampop. Vanaf 2008 ben ik politiek actief in de Raadscommissies Openbare Werken en Ruimte en sinds 2010 ben ik lid van de Gemeenteraad. Mijn aandachtsgebieden zijn veelzijdig; van economie tot openbare werken, van volkshuisvesting tot bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast heb ik de afgelopen 4 jaar als vice-fractievoorzitter van de LVR de belangrijke debatten over algemeen beleid en financiën zoals kadernota, begroting en jaarrekening samen met de fractievoorzitter vorm gegeven. Net zoals mijn LVR-collega’s zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg! Vanuit die gedachte is mijn standpunt dat er de komende 4 jaar weer dynamiek en daadkracht in het Stadsbestuur terug moet komen. Daarom is elke stem belangrijk, stem daarom op 21 maart op Dirk Franssen, lijst 1 nummer 2!

D’e 10 vragen aan Dirk: vraag1. Wat zou u direct willen veranderen als u raadslid werd?

Dat de twee huidige coffeeshops weg gaan uit de Zwartbroekstraat en de Venloseweg, zodat er op één nieuwe en geschikte plek één coffeeshop komt waardoor er geen overlast voor de omgeving van de huidige twee coffeeshops meer is.

2. Bent u tevreden over het huidige beleid?

Nee, er is teveel regeldruk, er worden te weinig concrete resultaten geboekt, er wordt te weinig meegedacht met ondernemers en burgers. Dat komt ook door een coalitie met veel te veel partijen. Elk voorstel moet goedkeuring krijgen van 6 wethouders met allen een bataljon ambtenaren en van 6 coalitiepartijen (eerst 7 toen de SPR nog deel uitmaakte van de coalitie). Dat is veel te stroperig en zorgt voor te veel bureaucratie en weinig daadkracht.

3. Hoe ziet uw wenscollege er uit?

Een College van B&W dat bestaat uit 3 en maximaal 4 coalitiepartijen.

4. Bent u voorstander van een groot of van een compact college?

Compacter dan het huidige College van B&W met 6 wethouders en 6 coalitiepartijen zodat er meer daadkracht en dynamiek is en er voortvarend aan Roermond kan worden gewerkt.

5. Wat is voor uw partij dringend noodzakelijk?

Zorgen voor meer woningbouw in alle woningcategorieën. Voor starters, doorstromers en ouderen. De circa 3400 arbeidsplaatsen die de afgelopen jaren verloren zijn gegaan voor Roermond, zoveel mogelijk terugbrengen. Verbetering in het onderhoud van de openbare ruimte, want dat is nu vaak schandalig.

6. Hoeveel zetels verwacht uw partij?

Mijn persoonlijke wens is om tussen de 10 en 13 zetels te behalen omdat dit kan bijdragen aan hetgeen ik bij de vragen 3 en 4 heb geantwoord. Daarom telt elke stem extra op de LVR!

7 Gaat u de lokale belasting verhogen?

Wij zijn voor zo laag mogelijke lokale lasten die passen bij het voorzieningenniveau van onze stad.

8. Krijgt ROERMOND een nieuwe coalitie?

Als het aan mij ligt wel want dat is dringend noodzakelijk!

9. Sluit u partijen uit?

De LVR sluit geen enkele partij uit, het is niet liberaal om partijen vooraf uit te sluiten. Maar wij maken voorafgaand aan de verkiezingen ook met geen enkele partij afspraken. Eerst dient de burger zich op 21 maart uit te spreken dus ik hoop op een hogere opkomst dan de 54% van 2014 en op meer stemmen voor de LVR om onze hierboven benoemde doelen te kunnen bewerkstelligen.

10. Gaat u iets doen aan de steeds grotere regeldruk?

Minder regels en meer luisteren naar en anticiperen op burgers en ondernemers die met plannen en initiatieven komen die goed zijn voor de ontwikkeling van Roermond.

Reacties

article
76099
Vandaag in Dé 10 vragen de nummer 2 van de LVR, een ervaren politicus die
https://roermond.nieuws.nl/de-10-vragen-aan/76099/de-10-vragen-aan-dirk-franssen-van-de-lvr/
2018-03-09T02:18:39+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/287/2018/03/08200704/2_LVR_DirkFranssen.jpg
De 10 vragen aan:, Nieuws, Verkiezingen