Dé Tien vragen aan: Gerard IJff van de PvdA

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag is aan de beurt om Dé 10 vragen te beantwoorden de zevenendertigste in de lange rij van kandidaten Gerard IJff van de PvdA.

Voor wie hem nog niet kent na zijn lange staat van dienst in de Roermondse en Limburgse politiek. Wie is Gerard IJff?

Ik ben opgegroeid in Amsterdam-west, in een van de na-oorlogse tuinsteden, Slotermeer. Na een fijne jeugd in Amsterdam ben ik in Groningen scheikunde gaan studeren en vond daarna werk als hoofd van het laboratorium bij het Zuiveringschap Limburg in Roermond. Niet lang daarna raakte ik in Roermond bevriend met Ineke van Est en samen hebben we twee kinderen, Jeroen en Marloes.

We wonen met veel plezier in Roermond. De stedelijke uitstraling, de mooie historie, de prachtige natuur, het vele water en de vriendelijke mensen maken het wonen in Roermond tot een waar genot.

De interesse in de politiek was in Groningen al ontstaan en in Roermond kwam ik in 1986 voor de PvdA in de gemeenteraad. Daar heb ik 8 jaar met plezier in gezeten waarna de combinatie werk, kinderen en politiek toch wat veel werd. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en in 1995 werd ik lid van provinciale staten, ook natuurlijk voor de PvdA. In 2002 werd ik gevraagd om wethouder in Roermond te worden. Een kans die ik met beide handen aangreep.

Naast de politiek ben ik o.a. trainer geweest bij SVC 2000, penningmeester bij de SKR en heel lang geleden ook penningmeester bij het COS.

De tien vragen aan gerard Ijff : Vraag 1: Wat zou u direct willen veranderen als u raadslid werd?

Ik denk dat energiebesparing, vermindering van CO2 uitstoot en zuinig omgaan met onze schaarse grondstoffen de grootste uitdaging is voor de komende jaren. We moeten ons gedrag echt gaan aanpassen. Technische innovatie en een circulaire economie helpen daar gelukkig bij.

Daarnaast vindt ik het belangrijk dat iedereen mee doet in onze samenleving. Liefst betaald werk maar als dat niet haalbaar is vrijwilligerswerk zodat niemand geïsoleerd buiten de samenleving staat. Een sterk mensontwikkelbedrijf zoals bijvoorbeeld de Westrom om dat ter realiseren is dan onmisbaar.

Vraag 2: Bent u tevreden over het huidige beleid?

In zijn algemeenheid wel. Zaken die nog verder opgepakt moeten worden is een goede opvang en integratie van onze nieuwe inwoners. Naast huisvesting, begeleiding en zo snel mogelijk Nederlands leren is een baan daarbij heel belangrijk.

Ook denk ik dat we meer aandacht moeten besteden aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daar rust vaak een taboe op en dat moet ervan af.

Tot slot hoop ik dat het bestaande armoedebeleid de komende jaren zijn vruchten zal afwerpen.

Vraag 3: hoe ziet uw wenscollege eruit?

Mijn ideale college is een college waarin collegialiteit (elkaar iets gunnen) en daadkracht centraal staat. Een college dat naar buiten toe als een verbinder en aanjager opereert.

Vraag 4: Bent u voorstander van een groot of compact college?

Een groot of klein college is niet zo relevant als het maar slagvaardig is en burgers actief betrekt bij de politieke keuzes.

Vraag 5: Wat is voor uw partij dringend noodzakelijk?

Ik hoop dat in de gemeenteraad de mens, onze inwoner, centraal blijft staan. Een sociaal-democratisch geluid is dan onmisbaar. De kandidaten van de PvdA hebben dat in zich.

Vraag 6: Hoeveel zetels verwacht uw partij?

Landelijk gaat het sinds Rutte II niet goed met de PvdA en lokaal is er veel concurrentie. Toch denk ik dat wij goed in staat moeten zijn om minimaal het huidige aantal van 3 zetels te behalen.

Vraag 7: Gaat u lokale belasting verhogen?

Dat is niet de voorkeur van de PvdA maar als het goed uit te leggen is wat onze inwoners er voor terug krijgen zal de PvdA niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid.

Vraag 8 Krijgt Roermond een nieuwe coalitie.

Dat bepaalt in eerste instantie de kiezer op 21 maart!

9 Sluit u partijen uit?

De PvdA sluit op dit moment geen enkele partij uit.

Vraag10 Gaat u iets doen aan de steeds grotere regeldruk?

Al vele colleges en ook kabinetten hebben in het verleden de ambitie gehad om de regeldruk te verlagen. Het tegendeel is altijd het geval. Mijn droom is om daar nu ook echt iets aan te doen en onze cultuur van verantwoorden en afrekenen los te laten en daar voor in de plaats te gaan besturen op basis van vertrouwen. Dit geldt voor de gemeente als overheid.

Regels die gelden bij subsidies, evenementen, en toeslagen zijn ook bedoeld om voor iedere burger een gelijk speelveld te creëren. Door de doorgeschoten bureaucratie zijn het echter de mensen voor wie de regels bedoeld zijn ( o.a. onze kiezers) de dupe daarvan doordat het aanvragen onbegrijpelijk is geworden. Ook daar moet wat mij betreft iets aan gedaan worden.

Reacties

article
76184
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag is aan de beurt om Dé 10
https://roermond.nieuws.nl/de-10-vragen-aan/76184/de-tien-vragen-aan-gerard-ijff-van-de-pvda/
2018-03-11T23:05:23+00:00
De 10 vragen aan:, Nieuws, Verkiezingen