Kring Roermond van Natuur Historisch Genootschap Limburg

Foto:

Op vrijdag 15 oktober om 20 uur zijn twee lezingen in Gemeenschapshuis ‘t Sjoolpad  MET CORONACHECK!!

Vanwege Covid 19 heeft het bestuur van het NHGL besloten dat wanneer bijeenkomsten binnen plaatsvinden er conform de richtlijnen voor horecagelegenheden gehandeld dient te worden. Dit betekent dat bij de ingang de coronacheck op QR code zal plaatsvinden.

 

1.  Rob Geraeds: Kevers op verbrande bomen in de Meinweg

Van 20 tot en met 23 april 2020 is tijdens een grote natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg zo’n 200 ha bos en heide verbrand. Hierdoor zijn natuurlijk veel natuurwaarden verloren gegaan, maar er lijken ook veel soorten insecten achteraf van de brand te profiteren. Zo zijn er veel keversoorten op de brandvlaktes gevonden waarvan de larven zich ontwikkelen in dood hout, waaronder boktorren, prachtkevers en snuitkevers. Ondanks dat boktorren in de Meinweg goed onderzocht waren, zijn er na de brand enkele zeer zeldzame soorten gevonden die hier niet eerder werden waargenomen.

 

2. Bennie Vaasen is met zijn schaapskudde al enkele jaren op de Meinweg te vinden.

Samen met zijn honden zorgt hij dat de schapen op de juiste stukken vegetatie staan en lopen. De schapen houden zo de gewassen zoals pijpenstrootje, zwenkgras en struikheide in toom. Door zijn ervaring heeft Bennie een goede kijk gekregen hoe het begrazen dient plaats te vinden. Zijn opdrachtgever is Staatsbosbeheer.

Math de Ponti laat hem in de vorm van een interview vertellen over wat zijn drijfveren zijn om schapenhoeder te zijn, hoe hij met zijn honden werkt en natuurlijk wat de specifieke zaken zijn van het begrazen. En wie weet wat er nog meer op de Meinweg gebeurt….

MET CORONACHECK