Raad Roermond vergadert voorlopig weer digitaal

Foto: Pixabay

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen hebben fractievoorzitters en burgemeester woensdagavond besloten om voorlopig, in elk geval de komende drie weken, geen fysieke bijeenkomsten te laten plaatsvinden.

Dit heeft tot gevolg dat:

1.     het Sprekersplein van 7 oktober 2020 komt te vervallen;

2.     de Presidiumvergadering van 12 oktober 2020 en de commissievergaderingen van 12, 13 en 14 oktober 2020 niet fysiek maar digitaal zullen plaatsvinden.

 

In de week van 19 oktober 2020 wordt een besluit genomen over de wijze waarop de raadsvergadering van 29 oktober 2020 gevoerd zal worden, fysiek of digitaal.

In hun overleg gisteravond hebben de fractievoorzitters er bij het college van B&W op aangedrongen om geplande bijeenkomsten niet te schrappen en in de tijd door te schuiven maar zoveel als mogelijk digitaal te laten plaatsvinden waardoor een opeenhoping van activiteiten -zoals in de maand september- kan worden voorkomen.