Vincent Zwijnenberg lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Foto: Roermond Nieuws

Vincent Zwijnenberg is door de leden van de VVD in Roermond unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Antoine Huijben: “Wij zijn erg blij dat Vincent de kar gaat trekken. Hij heeft als fractievoorzitter en politiek voorman in Roermond de VVD weer ‘aan de praat’ gekregen, jong en oud opnieuw enthousiast gemaakt voor de Roermondse politiek, constructieve politiek gevoerd en hiermee vooral ook laten zien dat je met geschreeuw aan de zijlijn weinig vooruitgang boekt. Ons ledental maakt al een tijdje een sterke groei door. De politiek op inhoud van onze fractie wordt duidelijk gewaardeerd!“

Vincent Zwijnenberg: “Ik dank het bestuur en de leden voor hun vertrouwen en vind het een eer om deze keer lijsttrekker te zijn. De komende jaren wil ik graag aan de slag om Roermond uit de Coronacrisis te halen en de problemen die op het pad van onze gemeente zijn gekomen op te lossen.

Eén van de leukste dingen van het volksvertegenwoordiger zijn is dat je heel veel mensen mag spreken. Mensen die Roermond een beetje beter willen maken en hiervoor verantwoordelijkheid willen nemen. Mensen die houden van onze stad en de omliggende dorpen in onze gemeente. Maar steeds vaker ook mensen die een beetje klaar zijn met het huidige collegebeleid. Mensen die de gemeente niet als medestander maar als tegenspeler hebben gevoeld. Soms helpt het als ik hen voorspiegel dat er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn. Misschien bent u daarom wel lid van de VVD geworden of heb ik ook met u gesproken. Al die gesprekken maken mij één ding duidelijk: Roermond verdient weer een sterke VVD, Roermond rekent vanaf 2022 op een sterke VVD! Een VVD die zorgt dat onze economie na de coronacrisis weer gaat groeien en dat mensen weer aan de slag kunnen. Een VVD die zorgt voor een sterkere gemeente Roermond, vanuit een sluitend financieel huishoudboekje. En met een menselijk gezicht én de juiste betrokkenheid om mensen te helpen, in welk opzicht ook. Voor het bestuurlijk imago van onze gemeente natuurlijk ook een VVD, die integriteit hoog in het vaandel heeft en het inhoudelijk politieke debat voert met fatsoen en respect.

Het is nog even knarsetanden tot aan de verkiezingen. Onze fractie heeft dankzij de geweldige inzet van velen al een heleboel kunnen waarmaken van ons verkiezingsprogramma uit 2018. Onze website geeft een prachtige inkijk. Maar er is nog zoveel te doen! Het college wacht nog een stevige financiële opgave. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om een zware hypotheek voor de toekomst te voorkomen waarvan de lasten zonder pardon bij de burgers en ondernemers worden gelegd. Met twee raadszetels kunnen we slechts door samen te werken iets bereiken. Natuurlijk denken we als politieke partijen niet over alles hetzelfde. Toch willen we allemaal onze gemeente vooruithelpen. Dat verbindt ons. Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof in samenwerking en resultaat.”

De komende maanden gaan we aan de slag met het nieuwe verkiezingsprogramma, met een sterke kandidatenlijst en met de campagne. Werken aan een mooie toekomst voor de stad en de gemeente Roermond. Wij hopen van harte u hierbij weer fysiek te kunnen ontmoeten. Roermond rekent vanaf 2022 op meer dan twee zetels voor de VVD. We rekenen graag op u om dit mogelijk te maken!”