Kinderkledingdagen voor gezinnen die het niet zo breed hebben

Foto: PX41-Media van Pixabay

De gemeente Roermond organiseerde van 21 tot en met 24 juni de eerste editie van de Roermondse Kledingdagen voor kinderen. Dit gebeurde in samenwerking met de Kledingbank Limburg en met ondersteuning van de Provincie Limburg. De kledingdagen zijn één van de vele acties om gezinnen die het niet zo breed hebben te ondersteunen.

Ongeveer 500 kinderen uit Roermond hebben, verspreid over vier dagen, een pakket moderne (deels nieuwe) kleding, schoenen en onderkleding (nieuw) uitgezocht. In De Graasj konden ouders en hun kinderen, binnen de geldende coronaregels en met respect voor ieders privacy, terecht voor een steuntje in de rug. De gezinnen die hiervoor uitgenodigd waren hebben vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor te weinig geld overblijft voor het aanschaffen van kinderkleding. Met de hulp van organisaties zoals Stichting Leergeld, welzijnswerk en basisscholen in de regio, zijn ook gezinnen die in verborgen armoede leven betrokken.

Wethouder Marianne Smitsmans (armoedebeleid) was aanwezig bij de opening van de kledingdagen. “Alle kinderen verdienen gelijke kansen en hebben het recht om zo zorgeloos mogelijk op te groeien. Het is belangrijk dat alle kinderen kunnen mee doen. Door het organiseren van kledingdagen in samenwerking met de Kledingbank en met ondersteuning van de Provincie Limburg, kunnen wij kinderen hierbij helpen”, aldus de wethouder.

Aanmelden

Heeft u kinderen of kent u kinderen uit gezinnen met een inkomen lager dan 120% van bijstandsniveau, die ook hulp kunnen gebruiken? Mogelijk komen ze in aanmerking voor  toekomstige kledingdagen of een andere minimaregeling. Zij kunnen zich, als ze woonachtig zijn in Roermond, (laten) aanmelden per mail: [email protected].