Uitbreidingsplan OolderVeste in Roermond

Maandag 28 augustus starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van Op de Steen, Op de Dreef en Op de Hoort. De werkzaamheden duren tot en met december 2017.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd zodat de aanliggende woningen en het verzorgingshuis bereikbaar blijven.
Begin september start het ophogen van het terrein van het laatste gedeelte van OolderVeste en Drusushoeve. Door middel van opspuiten van zand vanuit de Oolderplas wordt het terrein opgehoogd. Het op te hogen gedeelte wordt afgezet met bouwhekken en is verboden toegang voor onbevoegden. Tevens wordt het bestaande huisvuilstort gesaneerd. De werkzaamheden zijn in januari 2018 gereed.

Reacties