Subsidie afkoppelen regenwater aanvragen

Foto: Pixabay

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen en zakt daarna weg in de bodem.

Wat en waarom?

Bij zware regenval wordt het riool te veel belast. Het riool kan het water niet snel genoeg afvoeren en dat kan leiden tot wateroverlast op straat of zelfs in woningen. Bij veel gebouwen gaat regenwater van het dak, via de regenpijp naar het riool. Dit is niet nodig. Bij nieuwbouw mag het zelfs niet meer. Via een zogenaamd infiltratiesysteem kan het water worden opgevangen in de grond van uw tuin.

U kunt mogelijk subsidie krijgen als u de bestaande situatie wilt aanpassen en uw regenpijp wilt ‘afkoppelen’ van het riool. U kunt geen subsidie krijgen voor deze voorziening bij nieuwbouw.

Over deze en andere maatregelen leest u meer op de website www.waterklaar.nl.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Roermond
Afdeling BOR / riolering en water
Postbus 900
6040 AX Roermond

Of mailen aan:

[email protected] en uw aanhef richten aan afdeling BOR / riolering en water.

Hoe verder:

 • De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het beschikbare budget hiervoor is beperkt, hierbij geldt op = op.
 • Na ontvangst van uw aanvraag neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om uw aanvraag door te spreken en mogelijk een afspraak te maken om op locatie te komen kijken.
 • Binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist de gemeente of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor subsidie, u ontvangt dan een subsidiebeschikking. Hierin staan de geplande werkzaamheden en het (maximale te verkrijgen) subsidiebedrag in vermeld.
 • Vervolgens moeten de werkzaamheden binnen 6 maanden na verkrijgen van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd.
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat. U geeft ook een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief kopieën van gespecificeerde facturen.
 • Op basis van de aangeleverde gegevens wordt de subsidie vastgesteld. Het subsidiebedrag wordt daarna binnen 6 weken aan u overgemaakt.

 Met het ondertekenen van de aanvraag verklaart u:

 • Bekend te zijn met de wettelijke eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van regenwater op eigen terrein.
 • Verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem en voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem (dit geldt ook voor schade aan derden, bijvoorbeeld op aangrenzende percelen).
 • Bij verhuizing de nieuwe bewoners / eigenaars te wijzen op de aanwezigheid van het regenwatersysteem en hun verantwoordelijkheid om dit goed te onderhouden.
 • De gemeente toestemming te geven om op afspraak het afkoppelproject ter plekke te inspecteren.
 • Af te zien van aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade als gevolg van het afkoppelproject.

Subsidiebedrag

 • Bij een afgekoppelde oppervlakte tussen 40 en 200 m2 bedraagt het subsidiebedrag € 7,50 per m2.
 • Bij een afgekoppelde oppervlakte groter dan 200 m2 bedraagt de subsidie de werkelijke kosten met een maximum van € 7,50 per m2 en een maximaal totaal bedrag van €25.000,-.

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Roermond
Afdeling BOR / riolering en water
Postbus 900
6040 AX Roermond

Mailadres:
[email protected]

Link naar meer informatie

Reacties

article
83729
U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in
https://roermond.nieuws.nl/gemeente/83729/subsidie-afkoppelen-regenwater-aanvragen/
2018-06-13T07:51:14+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/287/2018/06/13075654/non-643964_1920.jpg
Gemeente, Nieuws, Regio