VVD Roermond over lobby: Ons college heeft op dit vlak nog een lange weg te gaan en stelt Artikel 43-vragen over het Jaarcongres VLG

Foto: VVD

De vragen

Op woensdag 20 november 2019 heeft in de gemeente Eijsden-Margraten de jaarlijkse bestuurdersdag (jaarcongres) van de Vereniging van Limburgse Gemeenten (VLG) plaatsgevonden. Jo Cortenraedt en zijn Chapeauteam hebben van dit societyevenement uitgebreid verslag gedaan in Dagblad De Limburger van 25 november 2019.

  1. Waarom is dit artikel niet opgenomen in de knipselkrant van vandaag? In de Begroting 2020 geeft u weer dat de gemeente Roermond gastheer is van het jaarcongres van de VLG en dat de kosten die hiermee samenhangen door u worden begroot op € 25.000,00. Uit de bestuurlijke gemeenteagenda Week 47 2019 volgt voor Woensdag 20 november 2019  00 uur: Limburgse bestuurdersdag. Aanwezig College (niet openbaar) 30 uur: Conferentie Kindermishandeling. Aanwezig wethouder Smitmans (niet openbaar)

De VVD-fractie ontvangt signalen dat bestuurlijk Roermond slechts via wethouder Evers aanwezig zou zijn geweest.

  1. Is het waar dat het voltallige college is aangemeld voor het jaarcongres van de VLG?
  2. Wie van de leden van uw college zijn tijdens het VLG-jaarcongres gedurende de gehele dag aanwezig geweest?
  3. Hoe serieus neemt uw college het gastheerschap voor het jaarcongres van de VLG in 2020 in de ogen van de andere Limburgse bestuurders wanneer zij nauwelijks is vertegenwoordigd tijdens het jaarcongres in 2019?
  4. Wat was de reden voor uw opvallende afwezigheid tijdens het jaarcongres in Eijsden-Margraten?
  5. Waarom blijkt deze reden niet uit de bestuurlijke gemeenteagenda van 20 november 2019?
  6. Waarom heeft de burgemeester als voorzitter van de raad de gemeenteraadsleden niet enthousiast opgeroepen, zeker met het oog op het gastheerschap in 2020, aanwezig te zijn tijdens het VLG-jaarcongres in Eijsden-Margraten?

Op dinsdag 3 december 2019 vindt opnieuw een Limburgborrel in Den Haag plaats. Deze informele borrel wordt georganiseerd door de provincie Limburg om de onderlinge contacten te versterken tussen mensen die in het Haagse werkzaam zijn en een band met Limburg hebben. Tijdens de laatste Limburgborrel was (een vertegenwoordiging van) uw college opvallend afwezig.

  1. Heeft u (of een vertegenwoordiger van of namens u) zich aangemeld voor de Limburgborrel van 3 december 2019?
  2. Zo neen, waarom heeft deze Limburgborrel voor u geen betekenis, terwijl vrijwel alle Limburgse gemeenten hierbij aanwezig zijn?

In het kader van ‘Netwerken en Lobbyen’ heeft de VVD-fractie ook telkens aandacht gevraagd voor het Yageo-dossier. Tijdens de Commissie Ruimte van 9 oktober 2019 heeft de portefeuillehouder toegezegd nog voor de begrotingsbehandeling 2020 met een procesvoorstel over Yageo te komen. Tot op heden is deze toezegging niet nagekomen.

  1. Kunt u aangeven wanneer de raad het procesvoorstel betreffende Yageo tegemoet kan zien?

De VVD-fractie ziet uw reactie met bijzondere interesse tegemoet. Met vriendelijke groet,

Vincent Zwijnenberg Fractievoorzitter VVD-fractie | Gemeente Roermond

Reacties