Roermond ontvangt het ‘Waarmerk Drempelvrij’ toegankelijke websites

Foto: Marianne Smitsmans

De website van de gemeente Roermond heeft deze week het waarmerk drempelvrij ontvangen van de stichting drempelvrij.nl. Dit waarmerk is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dat betekent dat de site voor iedere gebruiker optimaal toegankelijk is, dus ook mensen met een visuele of motorische beperking. Het waarmerk is uitgereikt na een officiële drempelvrij-inspectie.

De site is daarmee optimaal te gebruiken met alle apparaten, dus ook met de technische hulpmiddelen die gebruikt worden door bezoekers met beperkingen. Het kleurgebruik en de leesbaarheid zijn geoptimaliseerd. Zo is de lettergrootte aanpasbaar en zorgt de juiste kleurkeuze overal voor voldoende contrast.

Roermond is van iedereen

Het certificaat werd uitgereikt door de heer Fini de Paauw, voorzitter van de stichting drempelvrij aan wethouders Smitsmans en Schreurs. Onder de aanwezigen waren ook vertegenwoordigers van Roermondse overlegorganen en belangenorganisaties die geadviseerd hebben over inrichting, toegankelijkheid en leesbaarheid.

Wethouder Marianne Smitsmans is blij met de waarmerk: “Roermond staat voor een inclusieve en toegankelijke samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. Met deze stap hebben we opnieuw een drempel geslecht”.  Wethouder Schreurs sluit zich daar bij aan: “Dit is een belangrijke impuls voor onze online dienstverlening, die wordt nu nog laagdrempeliger. Zowel voor mensen met, als voor mensen zonder een beperking“.

Over het onderzoek

Sinds 2019 moeten nieuwe websites van de overheid voldoen aan strenge toegankelijkheidseisen. Deze zijn vastgelegd in Europese richtlijnen en het Nederlandse besluit digitale toegankelijkheid. Het onderzoek op de website van de gemeente Roermond is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het waarmerk drempelvrij.nl en de ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG). Een website die voldoet aan WCAG 2.1 voldoet daarmee zowel aan de Nederlandse als de Europese (EN 301 549) richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Bron: Gemeente Roermond

Reacties