MFC ’t Paradies organiseert het eerste Veteranencafé in Roermond

Foto: MFC Paradies

Persbericht – Alle veteranen uit de gehele provincie zijn uitgenodigd om zondag 22 maart deel te nemen aan het eerste Roermondse Veteranencafé. Doel van het Veteranencafé is veteranen uit Limburg bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen en elkaar steun te bieden, zodat zij beter zichtbaar zijn voor de samenleving en de nodige erkenning krijgen.

Vanaf 12.30 uur is de ontvangst met koffie en vlaai en om 12.45 uur verricht mevrouw Rianne Donders – de Leest, burgemeester van Roermond, mede namens het gemeentebestuur, de officiële opening van dit eerste Veteranencafé.

Om 14.00 uur is er een lezing door de heer Ben Ramakers, ” Roermond in de tweede wereldoorlog” waarvoor iedereen wordt uitgenodigd.
Vanaf 16.00 uur de nazit en een gezellig samenzijn. Het Café sluit om 17.30 uur haar deuren.

Veteranen
De middag is bedoeld om alle veteranen, zowel oude als jonge, met elkaar kennis te laten maken. Dus niet alleen voor Roermondse veteranen, maar voor alle veteranen uit de provincie. Niet alleen voor oude veteranen van de Tweede Wereldoorlog en Indië-veteranen, maar ook de veteranen die in Korea en in Nieuw-Guinea hebben gevochten en niet te vergeten de jonge veteranen die deel uitmaakten van de latere vredesmissies.

Initiatief
Het initiatief voor een Veteranencafé is ontstaan in het bestuur van MFC ’t Paradies, na diverse ontmoetingen en gesprekken met veteranen tijdens de jaarlijkse Limburgse Veteranen Dag die ieder jaar in juni plaatsvindt.

Reacties