VVD Roermond stelt art 43 vragen provinciale subsidie Oranjerie

Foto: VVD
Na beantwoording van vragen van de statenfractie van de VVD aan GS over subsidiering door de provincie van de revitalisatie van theater de Oranjerie lijkt er opnieuw verschil van opvatting te zijn tussen gemeentebestuur en provinciebestuur rond de voorwaarden voor het verlenen van subsidie. Reden voor de VVD-fractie een aantal verhelderende vragen te stellen aan ons gemeentebestuur.