D66 Roermond – Schriftelijke vragen ex artikel 43 reglement van orde over – zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen

Foto:

Nederlandse gemeenten worden geconfronteerd met het feit dat nieuwbouwwoningen door beleggers worden opgekocht. Deze woningen worden dan verhuurd en/of later (met winst) verkocht. Er kunnen hierdoor risico’s ontstaan wat betreft overbewoning en verloedering, prijsopdrijving van huren én koopprijzen en het risico van aankoop van woningen door eigenaren en huurders met weinig binding met de buurt/stad.

D66 constateert dat er sprake is van een krappe woningmarkt en het voor veel mensen lastig is om een betaalbare woning te kopen. De aankoop van nieuwbouwwoningen door beleggers onwenselijk kan zijn en wij hieraan paal en perk kunnen stellen door kopers van een nieuwbouwwoning te verplichten om de woning zelf te bewonen als primaire woning (zelfbewoningsplicht). Een uitzondering op de zelfbewoningsplicht kan de aankoop van een woning zijn ten gunste van bewoning van familieleden in de directe bloedband. Dit betekent dat ouders wel een woning mogen kopen voor hun kind en andersom.

Uit een nieuwsartikel1 van de NOS blijkt dat steeds meer gemeenten een zelfbewoningsplicht invoeren c.q. overwegen voor eigenaar nieuwbouwwoningen.

D66 vraagt het college:

1. Kunt u aangeven in welke mate het probleem van verhuur van koopwoningen zich in de gemeente Roermond voordoet voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw?

2a. Kunt u aangeven of het instellen van een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in de gemeente Roermond te realiseren c.q. wenselijk is?

2b. Zo ja, op welke wijze gaat de gemeente Roermond hieraan uitvoering geven?

3. Op welke manier verhoudt deze maatregel (lees zelfbewoningsplicht) zich tot het huidige paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio’s gemeente Roermond?

4. Ziet de gemeente Roermond mogelijkheden om de zelfbewoningsplicht in te zetten bij de transitie van winkel naar woning in o.a. de binnenstad van Roermond?

Michael Kalthoff

Wilbert Dekker
Raadsleden D66