Renovatie Park Hattem

Foto: Arnold Masius

De gemeente Roermond start begin september met de renovatie van Park Hattem. Samen met eigenaren en regelmatige bezoekers van het park is ervoor gekozen om het kleurrijker, spannender en afwisselender te maken. Een mooie beleving die ieder seizoen anders is.

Aan de voorzijde van de bosstrook langs het spoor komt een lint van vaste planten en bloemrijk grasland. De bloemen brengen kleur, ze trekken insecten en vlinders aan die op hun beurt weer vogels en andere dieren aantrekken. In de winterperiode zorgt de rijp op de verschillende plantenresten voor schitterende plaatjes. Het paviljoen van het Nationaal Indië-monument 1945-1962 wordt omlijst door meerstammige bomen, struiken en vaste plantenborders.

In het talud van de vijvers rondom het kasteel worden Stinze bloembollen geplant. Deze bloembollen werden vanaf de 16e eeuw aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en landhuizen. De bollen bloeien vroeg in het voorjaar.

Aan de overkant van de Rijksweg worden op het eilandje in de vijver weer bomen geplant. De oude bomen zijn door een bever omgeknaagd. Uiteraard krijgen de jonge bomen bescherming tegen de knagende bevers. Ook worden er Rododendrons geplant.

In de week van 7 september starten we met het voorbereiding van het werk. Het gaat hier onder andere om:

  • snoei en dunning van beplanting;
  • kappen van enkele bomen (deze zijn ziek of hinderen andere bomen);
  • verwijderen van overbodige verharding;
  • vernieuwen van zitbanken en afvalbakken;
  • spitten en bemesten van de grond.

Hierna kunnen de kruiden en gazons worden gezaaid en de bomen, struiken, bollen en vaste planten worden geplant. De meeste werkzaamheden zijn afgerond voor het eind van het jaar 2020.

Het is mogelijk dat dat de bezoeker van het park overlast van de werkzaamheden ervaart. Wij proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de projectpagina.

Bron: Gemeente Roermond

Reacties