Ondertekening Manifest ‘Iedereen doet mee!’

Foto: Gemeente Roermond

Wethouder Marianne Smitsmans en voorzitter Stichting Gehandicaptenplatform Jan van Roon ondertekende op dinsdag 29 september ’20 het manifest ‘Iedereen doet mee!’. Met dit manifest verklaart de Gemeente Roermond samen te werken met inwoners om ervoor te zorgen om de gemeente voor iedereen beter toegankelijk te maken.  Roermond is de 50e gemeente van Nederland die het manifest heeft ondertekend.

Hiermee werkt de gemeente aan het waarmaken van de doelen van het VN-verdrag Handicap, voluit is dit het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Wethouder Marianne Smitsmans is trots.  “Gemeenten hebben namelijk een belangrijke rol in het uitvoeren van dit verdrag.  Het manifest  ‘Iedereen doet mee!’ mag alleen ondertekend worden door gemeenten die samen met inwoners met een beperking werken aan het weghalen van (letterlijke en figuurlijke) drempels.”

Roermond koplopergemeente

Met de ondertekening behoort de Gemeente Roermond tot een van de koplopergemeenten die zich extra inzetten voor de rechten van mensen met een beperking. In Roermond is een werkgroep bezig om erachter te komen wat er verbeterd kan worden op het gebied van toegankelijkheid. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners, ambtenaren, het bedrijfsleven en  diverse ervaringsdeskundige, waaronder de Stichting Gehandicaptenplatform Roermond. Deze mogelijke verbeterpunten worden opgenomen in  een Lokale Inclusie Agenda.

Het is de bedoeling dat in december 2020 de Lokale Inclusie Agenda wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Roermond ter vaststelling.

Bron: Gemeente Roermond

Reacties