Deel 5 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021: Dré Peters van de LVR: “Een ander geluid”

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 5 Dré Peters van de LVR.

De schriftelijke bijdrage van de LVR:

 Dit College van B&W en deze coalitie heeft de mond vol van (burger)- participatie, maar Roermondse inwoners en ondernemers worden ernstig tekort gedaan.

Net zo gemakkelijk als dat straten worden afgesloten in woonwijken, sluit het college van B&W zich af voor de vragen van en inspraak door inwoners en ondernemers. De LVR is blijkbaar de enige partij die nog een gewillig oor heeft voor de problemen vanuit de maatschappij. Of dit nu om een torenhoge fabriekshal in je achtertuin gaat, straten vol met zwerfvuil in een woonbuurt, hufterig gedrag op parkeerplaatsen van sportclubs, een bestemmingsplan dat kost wat kost van “hogerhand door de gemeente” wordt opgedrongen of vele individuele casussen uit de samenleving. Dit stadsbestuur geeft niet thuis, probeer maar eens een afspraak met een wethouder te maken. Als je überhaupt het geluk hebt om een afspraak te krijgen, heb je daarnaast geluk als je binnen 3 maanden “aan de beurt bent”. Hoezo (burger)-participatie en “open staan” voor inwoners en ondernemers….?

Als je de berichten van bepaalde wethouders op sociale media ziet zou je zeggen dat alles in Roermond optimaal geregeld is, het bruist en floreert zogenaamd in onze stad. Maar eigen roem is vergankelijk en zelfs de beste portefeuillehouder in het rijtje van zes laat zwaar steken vallen. De samenleving mort steeds meer en voelt zich tekortgedaan. De drie dames en drie heren van dit stadsbestuur geven niet thuis en dat komt niet alleen door de Corona- perikelen, al wordt dit nu als gunstig excuus overal te pas en te onpas gebruikt. Zij prijzen zichzelf de hemel in en dat is een slechte karaktertrek. Roermondenaren willen een daadkrachtig stadsbestuur zien dat handelt en er ook voor hen is, niet voor het aanzien van zichzelf en/of dit college en deze coalitie. Over goed 16 maanden wordt de rekening opgemaakt en mag Roermond zijn/haar stem weer uitbrengen.

De groene brigade van GL en CDA gevolgd door wat meelopers uit de coalitie en soms ook uit de oppositie zullen dan de balans op moeten maken wat ze de afgelopen 10 jaar hebben gepresteerd. Behalve met centrum-links beleid de kas met miljoenen plunderen waardoor we door de ondergrens van onze reserves zakken, zijn er geen opmerkelijke of daadkrachtige zaken gebeurd. Meer dan 80% is voortgezet beleid uit betere daadkrachtigere tijden. De LVR blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur is zeker prima, ook wat de LVR betreft. Maar de balans slaat momenteel de verkeerde kant uit en er is te weinig aandacht voor de economie, het ondernemersklimaat  en de samenleving als geheel.  De LVR-fractie blijft de inwoners, ondernemers en verenigingen met raad en daad bijstaan in hun strijd met een passief stadsbestuur.

Een stad die in binnen en buitenland bekend stond als een mooie en attractieve stad is ver weggezakt in populariteit. Het meeste (gemeenschaps-) geld is daarbij opgegaan aan het inhuren van gelegenheidsambtenaren. De eigen (top) ambtenaren waren plotseling niet genoeg meer en werden ingeruild voor personeel dat voorheen niet eens wist waar Roermond lag. Gesprekken met deze ambtenaren gaan vergezeld met kaarten van Google Maps omdat zij niet weten over welk stuk Roermond ze praten. Voordat zij hun nieuwe werkplek goed en wel kennen zijn deze ambtenaren alweer vervangen of vertrokken. De LVR weigert om de stad en haar burgers nog langer te laten verkwanselen door een stadsbestuur dat haar eigen imago belangrijker vind dan dat van Roermond en de samenleving. Wilt u met ons meewerken aan een toekomst voor Roermond dat weer rekening houdt met het “echte Roermondse DNA”, geef je dan op als lid.

Dirk, Lieke, Bert, Ben, Jos, Kadri, Aijiththan, Turgut, Dré, Jim, Mark en Jan kunnen nog steun gebruiken.

De LVR ziet ook graag nog enkele dames toetreden tot de (steun)fractie.

Alg. beschouwingen LVR