Grenzeloos aan de slag met Euregionaal Onderwijs

Foto: PRV Limburg

De Provincie Limburg faciliteert al enkele jaren onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van Euregionaal onderwijs. Dan valt te denken aan buurtaalonderwijs en het uitwisselen van leerlingen over de grenzen heen. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport):

Euregionaal onderwijs helpt van jongs af aan nieuwsgierigheid te prikkelen naar de buurlanden, wat leidt tot het slechten van grenzen en een mooiere, economische krachtigere en slagvaardigere euregio.

Binnenkort komt de Expertgroep Euregionaal Onderwijs met een inventarisatie en oproep aan verschillende onderwijsinstellingen om te zien wat de stand van zaken is op het gebied van euregionaal onderwijs. Deze informatie helpt om ook in de toekomst het euregionaal onderwijs te bestendigen en helpen te ontwikkelen. Voor meer informatie kun je contact zoeken met de expertgroep via de vernieuwde website www.euregioonderwijs.nl(opent externe website) Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van de Provincie Limburg. Hier staan alle subsidievoorwaarden op een rij.

Nieuwsbrief

Ook verschijnt er meerdere keren per jaar een nieuwsbrief waarin we de laatste ontwikkelen delen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de website van de Provincie Limburg.

Reacties