De Spoorzoeker in Roermond scoort een Goed bij de Onderwijsinspectie

Foto:

PERSBERICHT – Letterlijk goed nieuws voor De Spoorzoeker in Roermond. De school voor speciaal onderwijs van de Aloysius Stichting krijgt van de Onderwijsinspectie de beoordeling Goed. Vooral het pedagogisch klimaat, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur en de sterke samenwerking in het team, met kinderen, ouders en netwerkpartners vielen de inspecteur positief op. Deze week viel het inspectierapport in de bus bij de school.

De Onderwijsinspectie komt minimaal eens in de vier jaar langs op elke school om te kijken wat goed gaat, wat beter kan en wat wellicht beter moet. Is alles op orde, dan krijgt de school een zogenoemd basisarrangement. Denkt het bestuur dat de school beter scoort dan een mooie voldoende, dan kan het aan de inspectie vragen om onderzoek te doen naar Goed. Dat deed de Aloysius Stichting voor De Spoorzoeker. Medio oktober bezocht de inspecteur de school, sprak met leerlingen en medewerkers en keek in lessen in alle groepen. Vooraf werden tal van beleidsdocumenten bestudeerd. Haar conclusie: De Spoorzoeker is een goede school.

Pedagogisch klimaat: fijn leren op De Spoorzoeker

Wat viel de Onderwijsinspectie positief op bij De Spoorzoeker? In de eerste plaats heeft de school een goed pedagogisch klimaat, doordat medewerkers voortdurend aandacht hebben voor de sfeer op school en hier op eenzelfde wijze aan werken. Dit vormt de basis voor een fijne sfeer voor leerlingen.

Verder werken alle medewerkers op een goede manier samen om goed en passend onderwijs te bieden aan de leerlingen. Niet alleen de samenwerking ín het team vindt de inspectie goed, ook die met kinderen in de klas en in de Leerlingenraad. Ook ouders worden intensief betrokken bij het onderwijs aan hun kind én de school werkt goed samen met partners als de gemeente, andere scholen en jeugdzorg.

Goede kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur

De Onderwijsinspectie constateert dat de kwaliteitszorg op De Spoorzoeker goed is. Het team evalueert het onderwijs doorlopend, zowel op het niveau van de leerlingen als van de groepen als van de school. De leraren, begeleiders en de schoolleiders verzamelen dagelijks informatie over wat hun onderwijs en begeleiding de leerlingen oplevert en wat zij nog beter kunnen doen. Dat maakt dat ook de kwaliteitscultuur goed is: teamleden reflecteren op hun eigen functioneren en leren van elkaar.

De Spoorzoeker scoort dus Goed en gaat aan de slag met twee verbetertips. Zo krijgen onderwijsresultaten een duidelijkere plek in de schoolgids en komen de te bereiken leerlingendoelen óók in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van kinderen te staan. Het team deelt deze informatie overigens nu al goed met ouders, maar deze hoort ook in het ontwikkelingsplan voor kinderen te staan.

Door met goed onderwijs

Het team is uiteraard blij met de waardering Goed van de Onderwijsinspectie en blijft zich elke dag inzetten voor goed onderwijs, samen met kinderen, ouders en samenwerkingspartners.