Erwin Leenheer: Stoppen bij GroenLinks maar doorgaan als raadslid

Foto:

Persbericht – Toen ik ruim drie jaar geleden het besluit nam om mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad, deed ik dat omdat ik vol zit met idealen.

Mijn uitgangspunt toen was dat ik niet wilde roepen vanaf de zijlijn wat anderen niet goed doen, maar door juist zelf mijn bijdrage te leveren aan wat ik vond dat anders of beter zou kunnen.

Dat is de dag van vandaag nog steeds mijn uitgangspunt. Na de verkiezingen ben ik ook daadwerkelijk in de gemeenteraad terecht gekomen. Daar heb ik beloofd mijn ambt naar eer en geweten uit te voeren en het was voor mij de kans om ook waar te maken hetgeen ik voorafgaand aan de verkiezingen aan de Roermondenaren heb verteld.

Vanuit mijn positie als raadslid binnen GroenLinks, heb ik niet langer het gevoel naar eer en geweten de inwoners en ondernemers van Roermond te kunnen vertegenwoordigen. Daarom heb ik besloten om dit het laatste jaar van deze raadsperiode, op een andere manier in te vullen.

Ik zal daarbij het coalitie akkoord als leidraad blijven zien, maar wel op basis van mijn eigen idealen opkomen voor het belang van de inwoners en ondernemers van Roermond. Het coalitie akkoord zal ik dan ook niet als een “in beton gegoten” handboekhanteren. Voorstellen die vanuit mijn perspectief goed zijn voor Roermond en haar inwoners zal ik steunen. Voorstellen die niet aansluiten bij mijn uitgangspunten of idealen, daarbij zal ik een eigen afweging maken.

Hoe ik het restant van de huidige raadsperiode verder ga, daaroriënteer en beraad ik mij momenteel over. Voor mij staat echter vast dat ik deze termijn als raadslid af maak. Die belofte heb ik gedaan aan de Roermondenaren en die belofte zal ik ook nakomen.

Met vriendelijke groet,

Erwin Leenheer