Roermond Journaal Zaterdag 10 april: wijkgericht onderhoud in de Kastelenbuurt

Medio maart start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Roermond aan het wijkgericht onderhoud in de Kastelenbuurt.

De gehele wijk Kastelenbuurt wordt vanaf de Koninginnelaan tot aan de Oranjelaan. verbeterd. Dit houdt in dat onder andere de toplaag asfalt wordt vervangen, trottoirs worden vernieuwd en waar nodig straatwerk wordt hersteld. Op enkele locaties wordt ook onderhoud aan de riolering uitgevoerd en worden groenvoorzieningen verbeterd. Het project heeft een doorlooptijd van ca. 1 jaar. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat er achtereenvolgens steeds in een deel van de wijk gewerkt wordt.

Kappen van bomen

Om de groenwaarde en beeldkwaliteit van de Kastelenbuurt te verbeteren worden nieuwe bomen geplant met goede ondergrondse voorzieningen waardoor deze kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Hiervoor dienen eerst voornamelijk bomen van slechte kwaliteit te worden gekapt. De kapwerkzaamheden starten vanaf 22 februari. In de ontwerpdocumenten op deze website vindt u een overzicht van te kappen en nieuw aan te planten bomen.

Bron: BLM Wegenbouw