Interview: Met Wim Cox KHN afd. Roermond “Tot hier en niet verder” Dat is op dit moment de tendens voor het verplicht stellen van de Corona check app

Foto: Roermond Journaal

KHN afdeling Roermond stuurde vandaag deze brandbrief aan het college van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Roermond

 

Betreft: Tot hier; en niet verder!!

 Geacht College van B&W,

Tot hier en niet verder! Dat is op dit moment de tendens nadat gisteren de plannen uitlekte voor het verplicht stellen van de Corona check app voor een bezoek aan (o.a.) de horeca. Waar heel

Nederland ‘feitelijk gezien’ al afstand heeft genomen van de 1,5 meter, worden de maatregelen voor alleen de horeca en events weer opgeschroefd. Waarbij men ook nog eens voornemens is om de steun aan de branche stop te zetten.

 

Voor ons het zoveelste bewijs van het gat tussen de realiteit van Nederlanders en de Haagse werkelijkheid. Een aantal onderbouwingen een rij:

 

 1. De voorgenomen maatregel is voor velen van ons praktisch haast onuitvoerbaar gezien de complexiteit/diversiteit van onze bedrijven. Het is daarbij niet onze rol om daar de discussie met de gast over te
 2. De voorgenomen maatregel is een directe lastenverzwaring voor ieder bedrijf daar we extra mensen in moeten zetten (die er al niet zijn in de schaarse arbeidsmarkt). De overheid geeft geld aan de gemeente voor extra handjes om ons te controleren; waar kunnen wij de extra uren declareren?
 3. Laat staan dat er devices moeten komen om de scan uit te kunnen voeren. Met de eigen telefoon van medewerkers past namelijk niet binnen de privacy
 4. Het argument dat het systeem in andere landen zo ook werkt snijdt geen hout:
  • het momentum van invoering was daar toen de ziekenhuizen nog vol lagen en de vaccinatiegraad laag was
  • Het DNA van al die landen is totaal anders dan
 5. De voorgenomen maatregel geldt ook op het terras; daar was het toch veel veiliger?
 6. De voorgenomen maatregel geeft nog altijd geen ruimte in de
 7. De voorgenomen maatregel biedt de ondernemer geen keuze. Een groot aantal ondernemers zou met de huidige kennis liever doorgaan op de voet zoals het de afgelopen 10 weken was; dan de werkwijze die er nu doorheen wordt
 1. Maar bovenal boort het voorgenomen besluit in het diepst van de ziel van ons Wij zijn er om gastvrijheid te bieden; en niet om nog langer als voetveeg behandeld te worden.

De keuzes zijn dan ook niet langer uit te leggen en het draagvlak is daarmee volledig verdwenen. Landelijk zal de horeca komende dagen een krachtig statement maken; en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Peel & Maas zal dat ten volste onderschrijven. Tot hier; en niet verder!

 In aanvulling op het voorgenomen plan van de ‘corona check app’ moeten we als collectief (gemeente en horeca) ook op de bres voor de nachthoreca. We mogen deze nachtzaken niet laten vallen. En daarmee bedoelen we niet alleen de clubs en discotheken. Ook vele cafés (ook in Peel & Maas) ontlenen hun bestaansrecht aan de nacht. ‘Geen steun = geen beperkingen’ is het standpunt dat we hier innemen. Daarmee zijn er voor de overheid slechts 2 knoppen om aan te draaien. Maar er zal gedraaid moeten worden.

Zoals u mogelijk proeft bereidt de onvrede zo vlak na de persconferentie (d.d. 140921) in rap tempo z’n kookpunt; en de situatie in de branche is daarmee niet langer houdbaar.

Wij dringen er bij u dan ook op aan om alles in het werk te stellen om deze ‘farce’ voor zowel de overheid als ons horecaondernemers te doen voorkomen; en ons i.p.v. speelbal weer ondernemer te laten zijn.

Indien gewenst lichten we ons standpunt graag persoonlijk nader toe. Maar bovenal verzoeken wij u om bovenstaand ongenoegen bespreekbaar te maken binnen het ‘veiligheidsberaad’. Haast is hierbij geboden, teneinde alles in het werk te stellen om deze ‘aanslag op de DNA van ons

gastvrijheidsberoep’ te doen voorkomen. In afwachting van uw reactie verblijven wij, Met vriendelijke groet,

Namens Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Roermond

Penningmeester Wim Cox