Morgen trekt Keizerin Maria Theresa met haar gevolg door de binnenstad van Roermond

Morgen, zondag 9 september 2018 zal het historisch centrum van de stad Roermond een prachtig decor vormen voor de 7e historische optocht, die als een kleurrijk lint door de straten binnen de Singelring van onze stad trekt.

Het thema van de Historische Stoet Roermond luidt:  “Maria Theresia in pracht en praal”.

De organisatie is in handen van de Stichting Reuzenoptocht Roermond, maar natuurlijk onder toeziend oog van onze Roermondse Reus en patroonheilige Sjtuf (Christoffel).

Initiatief

Het initiatief voor de Historische Stoet 2018 is genomen door ’t Remunjse Reuzengilde Roermond dat in 2018 haar 35-jarig bestaan viert. De laatste historische optocht dateert van 2006. Het streven is om iedere vijf jaar een historische optocht in Roermond te organiseren.
Daarvoor is de Stichting Reuzenoptocht Roermond in het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Historische Stoet 2018 en van volgende toekomstige optochten.
De optocht heeft als thema “Maria Theresia in pracht en praal”.

Maria Theresia en Roermond.

Roermond heeft vele heerschappijen gekend. In de 18e eeuw viel Roermond onder Oostenrijks bestuur en werd de stad geregeerd door de Oostenrijkse Habsburgers.
Maria Theresia van Oostenrijk was in de 18e eeuw keizerin en is van grote betekenis geweest in een groot deel van Europa. Ook in Roermond herinnert nog veel aan haar gezag over onze stad: de Stenen Brug ofwel de Maria Theresiabrug, de Maria Theresialaan, de vorstin van het beeldenspel boven de stadsbeiaard van het stadhuis, het portret in de Statenzaal van het Stadhuis, het Oude Kerkhof.

Wat beoogt de Stichting Reuzenoptocht Roermond?

  •  Een schitterende reuzenoptocht in Roermond organiseren
  •  Een bijdrage leveren aan de cultuur-historische identiteit van de stad Roermond
  • Jonge inwoners van Roermond en regio kennis laten maken met Roermonds Cultureel Erfgoed, hen betrekken bij de organisatie van het evenement en een podium te bieden voor talentontwikkelingEen eerbetoon aan Sjtuf, de heilige Christoffel, patroonheilige van de stad Roermond
  • Versterking van de verbinding met andere verenigingen en organisaties van Roermond en de (eu)regio.

Bestuur van de Stichting Reuzenoptocht Roermond.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 8 personen, waarvan 4 leden tevens bestuurslid zijn van de initiatiefnemer ’t Remunjse Reuzegilde Roermond. Voorzitter is René Imkamp. Ger van Cruchten is vice-voorzitter, tevens voorzitter/secretaris van ’t Remunjse Reuzegilde, en de verdere bestuursleden zijn Wim Kemp (secretaris), Eric Frencken (penningmeester), Hein Jambroers, Jan Raeven, Ger Wester en Erik Snoek. Ton Spätjens is regisseur van de Historische Stoet.

De Stoet

De Historische Stoet wordt gevormd door vele groepen uit binnen- en buitenland. Ook zullen reuzen een prominente rol spelen in de stoet.

'

Reacties

article
76532
Morgen, zondag 9 september 2018 zal het historisch centrum van de stad Roermond een prachtig
https://roermond.nieuws.nl/kunstcultuur/76532/morgen-trekt-keizerin-maria-theresa-met-haar-gevolg-door-de-binnenstad-van-roermond/
2018-09-08T08:00:19+02:00
7e historische optocht
Kunst&Cultuur, Roermond Horeca Nieuws, Roermond Nieuws