Vergunning voor geitenhouderij in gemeente Roerdalen blijft in stand

Foto: Pixabay

- Rechtbank Limburg -

Op 31 januari 2020 heeft de bestuursrechter van de rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de vergunning die B & W van de gemeente Roerdalen heeft verleend om een legkippenhouderij die is gelegen op enkele honderden meters buiten de bebouwde kom van Vlodrop, te veranderen in een geitenhouderij. Een inwoner van Vlodrop heeft tegen die vergunning beroep ingesteld. Dat beroep is op 12 november 2019 op een zitting van de rechtbank behandeld. De inwoner heeft aangevoerd dat in verband met nadelige gezondheidseffecten van het wonen in de buurt van geitenhouderijen (Q-koorts en verhoogde kans op longontsteking) een Milieueffectrapport (MER) had moeten worden opgesteld en dat de vergunning had moeten worden geweigerd.

De rechtbank heeft vastgesteld dat B & W bij het nemen van het besluit over de vergunning rekening heeft gehouden met het toen bekende rapport “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden” (VGO I). Met de daarna uitgebrachte rapporten (VGO II en III) waarop de inwoner zich heeft beroepen, heeft  B & W geen rekening kunnen houden omdat die rapporten op dat moment nog niet waren gepubliceerd. De rechtbank vindt dat alle lokale omstandigheden voldoende zijn onderzocht en meegewogen en dat het gezondheidsrisico op Q-koorts en longontsteking zorgvuldig is beoordeeld.  B & W heeft mogen concluderen dat geen sprake is van onverantwoorde risico’s voor omwonenden. De rechtbank heeft het beroep daarom ongegrond verklaard.

 

Reacties