Ex-burgemeester Jos Heijmans van Weert schond gedragscode

Foto: Roermond Nieuws

Voormalig burgemeester Jos Heijmans heeft geld overgemaakt naar een stichting waarvan hijzelf voorzitter was, zonder dat hij daarvoor een mandaat had. Daarmee schond hij de gedragscode van de gemeente Weert, concludeert onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot in een dinsdagavond gepubliceerd rapport over de integriteit van de burgemeester.

Heijmans was voorzitter van de stichting International Award for Young People. Het toekennen van geld aan deze stichting was een van de zeventien projecten waaraan COA-geld, bestemd voor de opvang en begeleiding van asielzoekers, werd besteed. De burgemeester was niet bevoegd deze zogenoemde COA-gelden, bedoeld als ondersteuning voor de asielzoekerscentra, uit te geven.

De zeventien projecten zijn allemaal onderzocht door Berenschot. Bij slechts een derde van deze projecten heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen, bij twee derde niet. Daarmee is de toekenning van COA-geld “op een slordige en onzorgvuldige wijze” verlopen, aldus Berenschot. Het handelen van de burgemeester is daarmee onzorgvuldig geweest, aldus het rapport.

De bevoegdheid om subsidies te verlenen, is aan het college van B en W, en niet aan de burgemeester, aldus Berenschot. Zeker waar het gaat om de toekenning van een subsidie aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter was, is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan en is niet gehandeld in lijn met de gedragscode. De burgemeester nam zelf het besluit om te subsidiëren, terwijl hij daartoe niet bevoegd was.

Bij het binnenhalen van een bedrijf om zijn stichting te sponsoren, heeft Heijmans geen sturende rol gehad. Daar is niks mis mee, aldus het rapport. Ook de aanstelling van PvdA-raadslid Fanida Kadra als medewerkster van de stichting, is volgens de regels verlopen.

Heijmans liet dinsdagavond via Twitter weten dat hij woensdagavond zal reageren tijdens een vergadering van de gemeenteraad over het rapport. Hij heeft inmiddels te kennen gegeven niet langer burgemeester te willen zijn van Weert. Hij heeft zich ziek gemeld. De raadsvergadering woensdagavond wordt geleid door waarnemend burgemeester Ina Leppink.

Het onderzoek volgde op publicaties in De Limburger.

Reacties