Bouw windturbines in Niederkrüchten

De Landrat van het district Viersen in Duitsland heeft een vergunning verleend voor de bouw en de exploitatie van vier windturbines. Op verzoek van exploitant SL Windenergie GmbH maakt de Landrat van Viersen dit besluit nu openbaar. Op verzoek van de Landrat willen we u bij dezen attenderen op dit besluit om de vergunning te verlenen voor deze windturbines nabij de Nederlandse grens.

De volledige vergunning met motivering kunt u raadplegen via onderstaande bekendmaking van de provincie Limburg:

De vergunning ligt tot en met 17-06-2020 ook ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Roermond, Kazerneplein 7.

Tegen het besluit kunt u binnen een maand na afloop van de inzagetermijn bezwaar maken bij de Landrat van Kreis Viersen, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen (Bundesrepubliek Deutschland).

 

 

Bron: Gemeente Roermond

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden