Renovatie overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

Foto: Gemeente Roermond
Maandag 17 augustus 2020 wordt gestart met de renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel.
De werkzaamheden zullen duren tot en met begin februari. De renovatie wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Per fase worden de aanwonenden geinformeerd over de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief.

Bron: Gemeente Roermond

Reacties