Sneller duidelijkheid en minder stress na borstonderzoek

Vanaf 1 juni hoeven vrouwen die naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek borstkanker naar
het Laurentius Ziekenhuis worden doorverwezen, minder lang in spanning te wachten op de
uitslag. Het gaat dan specifiek om de categorie vrouwen waarbij het bevolkingsonderzoek zelf in
eerste instantie niet voldoende informatie opleverde. Door het invoeren van een snellere ‘route’
ontvangen zij eerder duidelijkheid over of er wel of niet een afwijking in de borst aanwezig is.
Vrouwen tussen de 50 en de 75 jaar worden iedere twee jaar uitgenodigd deel te nemen aan het
bevolkingsonderzoek borstkanker. Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto’s van de borsten
gemaakt om te kunnen controleren of er sprake is van afwijkingen in de borst. In sommige gevallen
biedt het bevolkingsonderzoek niet voldoende informatie en is aanvullend onderzoek in het ziekenhuis
nodig.
Nieuwe route
Wanneer de foto onvoldoende informatie levert, valt de uitslag in de zogeheten categorie BI-RADS 0.
De vrouwen die deze uitslag ontvangen, werden voorheen naar de mammapoli van het ziekenhuis
verwezen. Per 1 juni start het Laurentius Ziekenhuis met een nieuwe route voor BI-RADS 0 patiënten.
Deze categorie patiënten wordt in de nieuwe route via de huisarts direct doorgestuurd naar de
radioloog. Hier kunnen zij binnen 48 uur terecht. De radioloog deelt vervolgens meteen aan de
patiënte mee of alles in orde is of dat aanvullend onderzoek zoals een punctie noodzakelijk is. Mocht
een punctie nodig zijn, dan wordt de patiënte hiervoor nog dezelfde dag doorverwezen naar de
mammapoli voor een afspraak bij de borstchirurg en mammacare-verpleegkundige.
Minder lang in onzekerheid, minder stress
In grofweg 70-80% van de gevallen wordt er bij vrouwen met de uitslag BI-RADS 0 uiteindelijk geen
afwijking gevonden. De tijd dat een patiënte met een BI-RADS 0 diagnose in onzekerheid verkeert,
wordt als stressvol ervaren. Het doel van de snellere route is om deze periode zo kort mogelijk te
houden.

Reacties