Veel mantelzorgers op evenement Langer Thuis

Foto: Gemeente Roermond

Woensdag 17 mei organiseerde het Groene Kruis het evenement Langer Thuis. Ook de gemeente Roermond was hier aanwezig met informatie over mantelzorg, dementie en het Zorgteam Roermond.

“De enorme opkomst vandaag laat zien dat er veel behoefte is aan informatie over alle mogelijkheden die er zijn. Ook was er veel aandacht voor het specifieke programma voor mantelzorgers. De workshop ‘Met mantelzorg in balans’ was een schot in de roos, getuige de grote deelname aan deze workshops. Wij blijven aandacht houden voor mantelzorg.”, aldus wethouder Marianne Smitsmans.

Campagne ‘Oog voor de Mantelzorger’

Het mantelzorgprogramma was een vervolg op de campagne ‘Oog voor de mantelzorger’ van afgelopen jaar, waarna een tiental organisaties zich hebben uitgesproken in 2017 extra acties te ondernemen ter ondersteuning van mantelzorgers. Wat de organisaties gaan doen in Roermond is, voor geïnteresseerden, kort samengevat op een A4.

Dat veel mantelzorgers het evenement bezochten, blijkt ook uit de vele ideeënkaartjes die mantelzorgers invulden bij de stand van het Steunpunt Mantelzorg en het zorgteam Roermond. Verder was er een plattegrond van de gemeente Roermond waar mantelzorgers aangaven op welke locaties  informatie beschikbaar moet zijn, zodat de informatie ook zichtbaar is.

Workshop ‘In balans met mantelzorg’

Veel mantelzorgers namen deel aan de workshops ‘met mantelzorg in balans”. Dat lag ook in de verwachting, want tijdens de gesprekstafels afgelopen jaar met mantelzorgers in Roermond kwam duidelijk de behoefte naar voren om handvaten te krijgen om een goede balans te vinden in het zorgen voor een ander en andere bezigheden als werk, vrije tijd en sociale contacten.

Dag van de mantelzorger

Op 10 november vindt ook dit jaar weer de Dag van de mantelzorg plaats. Rond deze dag is er extra aandacht voor mantelzorgers.

Meer informatie

Meer informatie over onder meer regelingen voor mantelzorgers en de mantelzorgwaardering is te vinden op de site www.roermond.nl/om

Reacties