Terugvordering AOW pensioen met terugwerkende kracht onterecht vanwege onduidelijk aanvraagformulier

- Rechtbank Limburg -

Dat laatste is naar het oordeel van de rechtbank onterecht vanwege strijd met de rechtszekerheid.

Eisers leefsituatie heeft de SVB weliswaar vanaf augustus 2016 terecht aangemerkt als niet duurzaam gescheiden levend. De voortzetting van het AOW pensioen vanaf die maand naar de norm voor gehuwden is daarom eveneens terecht. Het besluit van de SVB dat eisers het teveel betaalde pensioen vanaf juni 2012 moeten terugbetalen is niet terecht. Dit omdat niet kan worden gezegd dat eisers het aanvraagformulier onjuist hebben ingevuld. De door eisers aangevinkte optie “ik ben gehuwd, maar leef gescheiden” was, gelet op de overige voorgedrukte antwoorden, de enige juiste. Een mogelijkheid om meer duidelijkheid te geven over de leefsituatie ontbrak op het aanvraagformulier. Ook de toenmalige brochure bood geen duidelijke toelichting. Dat eisers dus voor het antwoord “ik ben gehuwd, maar leef gescheiden” hebben gekozen, terwijl dit niet overeenkwam met de juridische invulling van het begrip “duurzaam gescheiden leven”, kan eisers niet worden verweten.

Reacties

article
76290
13 March 2018 14:13 - Rechtbank Limburg - Dat laatste is naar het oordeel van
https://roermond.nieuws.nl/nieuws/76290/terugvordering-aow-pensioen-met-terugwerkende-kracht-onterecht-vanwege-onduidelijk-aanvraagformulier/
2018-03-13T15:01:41+00:00
Nieuws