Leefbaarheidsonderzoek Maasniel levert schat aan bruikbare informatie op

Foto: Paul Wijenberg

Het onderzoek naar de leefbaarheid in Maasniel, dat enkele weken geleden werd gehouden, levert een schat aan informatie op. Maar liefst 526 inwoners van Maasniel vulden tot tevredenheid van de initiatiefnemers de vragenlijsten in. Daarna begon het verwerken van de gegevens en dat vroeg aanmerkelijk meer tijd dan aanvankelijk ingeschat, want een groot aantal inwoners had gebruik gemaakt van de mogelijkheid naast het beantwoorden van de meerkeuzevragen te reageren op open vragen en opmerkingen te plaatsen. Inmiddels zijn alle gegevens verwerkt en wordt de laatste hand gelegd aan de analyses. De resultaten worden op 22 mei a.s. om 19.30 uur tijdens een informatie-avond in de Soos in Maasniel gepresenteerd. Daarbij zijn alle inwoners van Maasniel van harte welkom.

 Het onderzoek omvatte een 45-tal vragen, onderverdeeld in een vijftal rubrieken. Naast algemene vragen over onder meer geslacht, leeftijd en gezinssamenstelling werd specifiek gevraagd naar de waardering van de leef- en woonsituatie, het verenigings- en sociale leven in Maasniel, het onderzoek als zodanig en de wijze waarop aan het onderzoek vervolg gegeven kan worden.

 Een tipje van de sluier

Zonder al veel informatie over het onderzoek naar leefbaarheid prijs te geven, kan gezegd worden dat het merendeel van de mensen, dat gereageerd heeft van middelbare leeftijd is en in doorsnee al vele jaren met plezier in Maasniel woont. Als sterke punten worden onder meer het grote aantal voorzieningen, de centrale ligging, de rust en sfeer van het dorp en het rijke verenigingsleven genoemd.

Toch beschikt Maasniel niet alleen over sterke punten. Zoals in tal van andere plaatsen in ons land vormt ‘hondenpoep’ ergernis nummer één. Naast het gebrek aan onderhoud van

Inwoners van Maasniel hebben weliswaar diverse zwakke punten opgesomd, maar komen tegelijkertijd ook met een groot aantal verbeterpunten. Er heeft zich een groot aantal inwoners aangemeld, dat zich wil inzetten om deze zaken op te pakken. Er zullen op korte termijn werkgroepen geformeerd worden, die met deze verbeterpunten aan de slag gaan.

 Informatie-avond

Het onderzoek naar de leefbaarheid in Maasniel heeft een schat aan informatie opgeleverd, die de initiatiefnemers graag met de inwoners van Maasniel delen. Op 22 mei a.s. worden de resultaten van het onderzoek aan de inwoners van Maasniel gepresenteerd en wordt met de aanwezigen van gedachten gewisseld over zaken, die met de hoogste prioriteit aangepakt moeten worden.

Tijdens deze informatieavond, die om 19.30 uur in de Soos aan de Pastoor Ramakersstraat 5 in Maasniel begint, komt ook de voorgestelde aanpak voor de nabije toekomst aan de orde.

Leefbaarheid gaat alle inwoners aan. De initiatiefnemers rekenen dan ook op een grote opkomst van ‘Neelder Luuj’. Maar kom op tijd, want het aantal zitplaatsen is beperkt!

 

Reacties

article
82108
Het onderzoek naar de leefbaarheid in Maasniel, dat enkele weken geleden werd gehouden, levert een
https://roermond.nieuws.nl/nieuws/82108/leefbaarheidsonderzoek-maasniel-levert-schat-aan-bruikbare-informatie-op/
2018-05-15T08:08:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/287/2018/05/15080757/Stapel-formulieren-leefbaarheidsonderzoek.jpg
Nieuws