Tijdsbeeld’ Reisfoto’s van Cuypers / regiofoto’s van Gori

Het naar binnen slepen van de opgezette dieren bleek een hele klus
Foto: Franco Gori

Bij de foto: Het naar binnen slepen van de opgezette dieren bleek een hele klus. De foto is gemaakt bij de st.Martinuskerk tijdens het opzetten van de grootse kerststal van Nederland.

Vanaf 24 november 2018 zijn er in het Cuypershuis fotobeelden van vroeger en nu te ontdekken, namelijk reisfotografie van Pierre Cuypers en regiofotografie van Franco Gori.

In samenwerking met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam wordt er een selectie uit het Cuypers’ archief geëxposeerd. Naast dit historische archief – dat architect Pierre Cuypers verzamelde tijdens zijn vele reizen – hangt het hedendaagse werk van persfotograaf Franco Gori.

In de fotografie van Cuypers en Gori zijn er duidelijke verschillen qua tijdsbeeld en betrokkenheid. ln Cuypers’ tijd waren foto’s schaars, in de huidige tijd waarin Gori werkt is beeldmateriaal juist volop aanwezig. Cuypers kocht de foto’s, Gori maakt de foto’s. Cuypers zocht het ver van huis, Gori zoekt het dicht bij huis. Wat hen verbindt is het feit dat ze beiden de kracht van fotografie onderkennen en ons een kijk geven in een – in hun eigen tijd – onbekende wereld, veraf of dichtbij, ieder op zijn eigen manier. De expositie laat bezoekers meekijken door de ogen van Cuypers en Gori.

‘Tijdsbeeld’ is nog te zien tot en met 5 mei 2019.

Het reisarchief van Pierre Cuypers

Tijdens zijn lange werkzame leven is architect-ontwerper Pierre Cuypers vaak op reis geweest, niet alleen in Nederland ook naar het buitenland. Om zijn carrière inhoud en glans te geven weet hij als perfecte netwerker contacten te leggen – en te onderhouden – met geestverwanten en potentiële cliënten in Europa. Onophoudelijk schetst hij tijdens die reizen uiteenlopende gebouwen, beelden, meubels, planten, dieren en motieven uit de natuur die hij interessant vindt. Ook maakt hij gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen als fotografie om zijn indrukken vast te leggen. Zo schaft hij tijdens zijn reizen foto’s aan van de plaatsen die hij bezoekt. Over de ‘toeristische plekken’ in Europa ten tijden van de 19de eeuw is vooral tekstuele informatie bekend. Visuele informatie – in de vorm van foto’s – ontbreekt vaak in archieven.

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam (HNI) beheert dit bijzondere archief van Pierre Cuypers. In samenwerking met HNI wordt een selectie uit het ‘CUYP’ archief geëxposeerd in het Cuypershuis Roermond.

Fotografie van Franco Gori

De regiofotografie van Franco Gori is gemaakt in onze tijd, een tijd dat visuele informatie royaal aanwezig is. Bovendien zijn alle foto’s dicht bij huis gemaakt, namelijk voor de provinciale krant ‘De Limburger’. Dat zijn grote verschillen ten opzichte van het materiaal van Cuypers.

Toch laat ook Gori als gepassioneerde en sociaal betrokken fotograaf in zijn werk onbekende werelden zien. Zijn foto’s zijn niet geënsceneerd (behalve de echte portretten) en geven ons een inkijk in de belevingswereld van de geportretteerde of laten ons zaken zien waar we niet bij stilstaan. Gori wil iedere ontmoeting, ieder verhaal zo goed mogelijk in beeld vangen. Typerend voor zijn werk is dat hij in zijn beelden altijd naar hoop en kracht zoekt. Zijn beelden vormen juist weer een ode aan de regiofotografie.

Fotografie expositie ‘Tijdsbeeld’ –Reisfoto’s van Cuypers / regiofoto’s van Gori –Van 24 november 2018 t/m 5 mei 2019

Bron: Cuypershuis Roermond

'

Reacties

article
87416
Bij de foto: Het naar binnen slepen van de opgezette dieren bleek een hele klus. De
https://roermond.nieuws.nl/nieuws/87416/tijdsbeeld-reisfotos-cuypers-regiofotos-gori/
2018-09-20T10:47:54+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/287/2018/09/20104414/Persfoto-Franco-Gori-expo-Tijdsbeeld-Cuypershuis-Roermond-web.jpg
cuypershuis
Roermond Horeca Nieuws, Roermond Nieuws