Stichting “Tussen Roer en IJzeren Rijn” houdt op 6 februari een lezing “De terugkeer van de zalm in de Roer”

Foto: Pixabay

De lezing gaat over de visstand in de Roer Woensdagavond 6 februari 2019 . De lezing wordt verzorgd door de heer Thijs Belgers, lid van di- verse regionale en landelijke commissies over het beheer van de visstand in het algemeen en al jaren-lang sportvisser.

De Roer is een zijrivier van de Maas en mondt bij Roermond uit in de Maas. De Roer ontspringt in de Bel- gische Hoge Venen. Via Duitsland, waar vele beken zich bij de Roer voegen, komt de rivier ter hoogte van Vlodrop Nederland binnen. Het grootste gedeelte van de rivier is in Duitsland gekanaliseerd en dat is in Nederland niet het geval. De Roer is een echte regenrivier

en zeer regengevoelig. Dat betekent dat het water in 12 uur soms meer dan 1 meter stijgt. Het water zakt daarna langzaam weer naar het oude pijl en is dan enkele dagen donker gekleurd. Normaal is het water behoorlijk helder te noemen met een zichtdiepte van een meter en meer. De diepte en bodemgesteldheid van de Roer varieert sterk. De maximale diepte ligt rond de 2,5 en 3 meter. De bodem op de stromende stukken bestaat uit grind met een fractie zand. Op stromingsluwe delen bestaat de bo- dem uit zand en slib.

Visbestand en vangsten

De Roer is een van de soortenrijkste rivieren van Nederland. Door hard werken van Waterschap Limburg is de Roer voor migrerende vissen zoals zalm, aal en kopvoorn optrekbaar tot in Duitsland. Sinds 1980 is de Roer steeds schoner geworden en heeft zich de unieke visstand ontwikkeld die we vandaag de dag in dit prachtige viswater kunnen ontwaren. Zo kan er in de rivier ook gevist worden op barbeel, kopvoorn, sneep en serpeling ; deze soorten houden zich tegenwoordig zelf in stand zonder dat hiervoor uitzettin- gen nodig zijn. Regelmatig worden forellen gevangen en zijn er zelfs meldingen van vlagzalm.

Stelt u geen prijs meer op het ontvangen van onze nieuwsbrief, meldt dit dan via ons e-mailadres: [email protected] en wij verwijderen uw gegevens uit ons gegevensbestand.

In deze lezing komen o.a. aan de orde:

  • de resultaten van het herintroductieproject van de zalm en de internationale samenwerking hierbij. Hierbij worden niet alleen de positieve ontwikkelingen besproken, maar ook de problemen. Van dit laatste vormen de stuwen in het Duitse stroomgebied het grootste probleem;
  • de resultaten van het herintroductieproject van de zalm en de daarmee samenhangende internati- onale samenwerking.
  • de resultaten van de vispassages bij de ECI in Roermond.

Datum              : woensdag 6 februari 2019

Locatie             : kantine Sportvereniging EMS (Sportpark Kitskensberg) Oude Keulsebaan 169, 6045 GB ROERMOND

Aanvang           : 19.30 uur (einde voorzien rond 21.30u)

Aanmelden       : Let op: graag aanmelden vóór 30 januari 2019

via e-mail adres [email protected]

Entree              : € 5,- per persoon (incl. koffie/thee). Dit bedrag dient ter plaatse te worden voldaan.

Bron:  www.stichtingtussenroerenijzerenrijn.nl

 

'

Reacties

article
92242
De lezing gaat over de visstand in de Roer Woensdagavond 6 februari 2019 . De lezing
https://roermond.nieuws.nl/nieuws/92242/stichting-tussen-roer-en-ijzeren-rijn-houdt-op-6-februari-een-lezing-de-terugkeer-van-de-zalm-in-de-roer/
2019-01-24T09:34:47+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/287/2019/01/24093403/salmon-1107404_1920.jpg
Roermond Nieuws