Uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten aan cliënten van Nova Care mag niet worden opgeschort

- Rechtbank Limburg -

De voorzieningenrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over de opschorting door de gemeente Kerkrade van uitbetaling van pgb gelden aan een aantal betrokkenen. De rechter heeft geoordeeld dat de uitbetaling van de pgb niet opgeschort mag worden totdat op de bezwaren is beslist.

Zorgen situatie Nova Care

De rechter is van oordeel dat het voorlopig onderzoek waarop de gemeente zich baseert in deze fase weliswaar tot zorgen leidt over de situatie binnen Nova Care, maar onvoldoende is om op dit moment reeds de conclusie te rechtvaardigen dat sprake is van een ernstig vermoeden dat de besteding van de persoonsgebonden budgetten niet voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. In deze zaken zou dat betekenen dat Nova Care niet de zorg biedt die kan worden verlangd.

Specifieke hulpvraag

De voorzieningenrechter betrekt in zijn oordeel vooral de specifieke problematiek van de cliënten van Nova Care, waaronder hun geschiedenis in de reguliere hulpverlening. Om die reden is de voorzieningenrechter er ook niet van overtuigd dat deze mensen zonder meer terecht kunnen bij de door de gemeente genoemde instanties. Al met al leidt het oordeel van de voorzieningenrechter ertoe dat de gemeente nader onderzoek zal moeten doen naar de problematieken binnen Nova Care en ook naar een mogelijk alternatief zorgaanbod voor de betrokken mensen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden