Uitspraak: Het PAS in strijd met EU-regels en dus geen basis voor natuurvergunningen

- Rechtbank Limburg -

De rechtbank Limburg heeft 38 zogenoemde PAS-zaken vereenvoudigd, zonder zitting, met uitspraken van 19 augustus 2019 afgehandeld. In deze zaken wilden met name milieuorganisaties dat verleende natuurvergunningen worden ingetrokken. Het gaat hierbij om vergunningen voor hoofdzakelijk veehouderijen. De bestuursrechter heeft deze beroepen onder verwijzing naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 gegrond verklaard. De vergunningen zijn daarom vernietigd.

Het PAS

Aan de veehouderijen was met toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een natuurvergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen alvast toestemming gegeven voor activiteiten die door de uitstoot van stikstof mogelijk schadelijk zijn voor Europese natuurgebieden. Daarnaast worden in die gebieden algemene herstelmaatregelen genomen die in de toekomst voor stikstofreductie moeten zorgen. De positieve gevolgen van die maatregelen staan echter vooraf niet vast, wat volgens het Hof van Justitie van de EU wel moet. Daarom oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei dat zo’n toestemming ‘vooraf’ niet mag en dat het PAS niet gebruikt mag worden bij de verlening van natuurvergunningen.

Vergunningen vernietigd

De rechtbank Limburg heeft met de behandeling van deze 38 zaken gewacht op die beslissing van de Raad van State. De rechtbank volgt nu de Raad van State. Dit betekent dat alle 38 verleende vergunningen worden vernietigd. De provincie Limburg moet nu de gevolgen van de plannen van de veehouderijen opnieuw in kaart brengen en bekijken of de vergunningen zonder het PAS alsnog kunnen worden verleend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden