Goonsdig 4 november 2020. Zjwamaekerssjtraot 51

Foto: Guus Rüsing
De arsjetek van dit sjitterende pandj, in neorenaissance sjtiel, is mich (nog) onbekind. Ich sjat ’t tösse 1880 en 1890. Ich wed det ’t van dezelfde arsjetek is es de Sint Krissjtoffelsjtraot 4 wo noe koffie- en aethoes “De Kiosk” in zeet.
Waem kint mich wiejer helpe?
Teks: Guus Rüsing.
Foto’s: Arend Masius.