SNS houdt de deuren wel open!

Foto:

Inmiddels hebben de meeste banken hun kantoor in Roermond gesloten. De SNS-bank kiest voor een heel andere koers en houdt de deuren wel open. Met ruim 200 filialen in het land die winkelopeningstijden hanteren, wil de SNS onderscheidend blijven.

 Niet sluiten

De SNS gelooft niet in kantoren sluiten. Wel in deuren openen. Paul Heldens is manager van onder andere SNS Roermond en licht de situ­atie toe: “In tegenstelling tot andere banken die veel kantoren sluiten, hebben wij nog wel gewoon veel filialen. Wij noemen het winkels, omdat je altijd binnen kunt lopen voor een praatje, voor informatie of voor vragen over je bankzaken. Zonder afspraak dus laagdrempelig, want dat vinden wij belangrijk. We merken dat steeds meer klanten van collega banken zich storen aan het in hun ogen onpersoonlijke beleid. Geen kantoren meer in de omgeving, alles moeten ze digitaal regelen en als ze bel­len krijgen ze een callcenter in het westen van het land, waar je vaak lang in de wacht staat voor ze je te woord staan. Bij de SNS pakken we dat anders aan; als een digitale handeling niet lukt, helpen wij je ermee vanuit onze win­kel. Als je ons belt, krijg je direct iemand uit onze winkel aan de lijn en er zijn geen lange wachttijden. Wat ook belangrijk is, we spreken in gewone mensentaal, zonder dure en onbe­grijpelijke woorden. De SNS heeft als beleid: eerst de mens, dan het geld. En die filosofie willen we voortzetten.”

Geen marketingkreet

Paul Heldens werkte jarenlang als kantoordi­recteur bij een van de andere grote banken, maar vertrok daar omdat zaken steeds meer gecentraliseerd werden. “De lokale betrokken­heid verdween en klanten raakten op afstand. De eigen vertrouwde adviseur werd vervangen door een call center ergens aan de andere kant van het land. Zo wilde ik niet werken. Ik heb daarna jaren in het bedrijfsleven gewerkt tot ik gebeld werd met de vraag of ik interesse had om bij SNS te beginnen. Ik ben toen vrij snel overgestapt omdat ik zag dat de lijntjes binnen de SNS korter zijn, wij als managers vrijheid hebben om op lokaal niveau te opereren en omdat de collega’s en ik onszelf kunnen zijn. De slogan ‘Eerst de mens en dan het geld’ is geen marketingkreet, maar wordt hier echt nageleefd en gestimuleerd. Ook kunnen we met ons team inspelen op lokale ontwikke­lingen en zelf initiatieven nemen om bijvoor­beeld naar scholen te gaan of een onderne­mersbijeenkomst te organiseren. Medewerkers van de SNS zijn absoluut geen marionetten, maar betrokken en geïnteresseerd en staan midden in de samenleving”, legt Paul uit, in de winkel aan de Kloosterwandstraat.

Luister naar je klant

Natuurlijk heeft ook de SNS haar verdienmo­del en moet ook bij ons ‘de schoorsteen roken’. Waar bij andere banken bezuinigd en gesa­neerd wordt, houdt SNS de deuren wel open. Paul: “Dat is een bewuste keuze, omdat de SNS ervan overtuigd is dat die aanpak op den duur vruchten afwerpt. Vragen van klanten gaan over geldzaken. Dat zijn onderwerpen die niet iedereen digitaal wil of kan doen. Vaak wil de klant ook een persoonlijk advies en een per­soonlijke adviseur. Wij willen met onze aanpak bewijzen ook zo te kunnen bestaan. Luisteren naar de behoeften van onze klant en daarop inspelen, zo staan wij in de samenleving. Ove­rigens niet alleen SNS, maar ook alle andere Volksbank-onderdelen.”

Overstapservice inzetten

Paul vervolgt: “In principe zijn de diensten bij alle banken vergelijkbaar. Leningen, hy­potheken, verzekeringen, sparen enzovoort. Wij willen ons onderscheiden in de manier van benaderen, oplossen en omgaan met mensen. Daarom hanteert de bank vier klantbeloften: *je krijgt persoonlijke aandacht*|*het draait om jouw belang*| *ons partnernetwerk staat voor je klaar*|* jouw ontwikkeling is ons doel*.

Nu ik bijna twee jaar bij deze bank mag werken, ervaar ik dat dit ook zo wordt uitge­voerd in de praktijk. Klanten worden dus let­terlijk én figuurlijk gehoord en gezien. Dat het effect heeft blijkt wel omdat we steeds meer mensen krijgen die overstappen van andere banken naar ons. Een handeling die wij samen met hen kunnen verzorgen … want ook daarvoor geldt: eerst de mens, dan het geld!”

Informatiebijeenkomst eigen woning

Dinsdag 18 april aanstaande organiseert SNS Roermond een informatiebijeenkomst, bij het oudste nog bestaand café van Roermond (Braam), voor belangstellenden.” Tijdens een rondetafelgesprek, waar onder andere de makelaars van M3 Makelaardij en Rick van de Westelaken van het YouTube kanaal @KetelKlets aansluiten, zal worden gesproken over van alles wat te maken heeft met het verduurzamen van de eigen woning en waarom dit interessant kan zijn. Interesse? Loop eens binnen bij SNS Roermond of stuur een mail naar [email protected]. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen