10 vragen aan: Bianca Lauvenberg-Evers van de SP

Foto: SP Roermond

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt er een referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart stellen wij alle kandidaat raadsleden in staat 10 standaard vragen te beantwoorden. De zesde in de lange rij van kandidaten is Bianca Lauvenberg-Evers van de SP.

Over Bianca Lauvenberg-Evers,

Ik ben Bianca Lauvenberg-Evers, ik ben 31 jaar en woon in Maasniel. Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als econoom. Ik werk als (financieel) controller voor Rockwool B.V. in Roermond.

Sinds mijn 19de ben ik al lid van de SP. Als ik ergens niet tegen kan dan is dat onrecht en de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Ik ben van mening dat afkomst niet je verdere kansen in je leven moet bepalen. Of je nou uit een rijk of arm gezin komt, je moet dezelfde kansen krijgen om je te kunnen ontwikkelen. Ook het verschil tussen arm en rijk wordt helaas nog steeds groter. Als je maar macht en geld hebt dan kun je heel veel verdoezelen in dit land.

Het wordt tijd dit keihard aan te pakken, ook in Roermond! Het mooie aan de SP vind ik dat wij altijd klaar staan voor de mensen, niet alleen tijdens de verkiezingen. Wij zijn dan ook vaak op straat te vinden om de Roermondse burgers te helpen. Wij zijn er echt voor het belang van de mensen, niet voor ons eigen belang. Mede door de afdrachtsregeling houden wij dat in stand en houden we baantjesjagers weg bij de SP. Sinds 2015 ben ik provinciaal statenlid namens de SP in Limburg. Waar ik me vooral bezig houdt met financiën, economie, toerisme en onderwijs.

In de provincie hou ik de uitgaven en het verstrekken van leningen nauwlettend in de gaten. Zo heeft de SP ervoor gezorgd dat bij het verstrekken van leningen er niet alleen financieel rendement moet zijn maar ook maatschappelijk rendement. Zoals SROI (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen) dat dit minstens 5% van de totale investering moet zijn. Ook in Roermond zullen we ons hiervoor gaan inzetten. En ik probeer ook verspilling van belastinggeld zoveel mogelijk te voorkomen, onder andere door het terugdringen van dure externe inhuur. Dit mag maximaal 10% van het totale personeelsbudget zijn.

1. Wat zou u direct willen veranderen als u raadslid werd?

Verspilling van belastinggeld, want ook in Roermond gaat nog te veel geld naar projecten wat een verloren zaak zijn en waarmee we veel betere dingen kunnen doen. Zo hadden de we vele miljoenen die in de ECI gestopt zijn beter in de zorg kunnen stoppen. Ook hebben we nog te veel armoede in Roermond, we moeten ervoor zorgen dat kinderen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. En proberen mensen in armoede die geen werk hebben weer aan werk te helpen, o.a. door werken te laten lonen. Verder wil ik de verloedering van de wijken in Roermond aanpakken en de winkelleegstand in Roermond.

2. Bent u tevreden over het huidige beleid?

De eerste stappen zijn gezet door het huidige college, zoals meer focus op dementie en armoede. Maar het kan en vooral het moet nog veel beter!

3. Hoe ziet uw wenscollege er uit?

Een college met de SP en zonder de LVR.

4. Bent u voorstander van een groot of van een compact college?

Dit maakt niet uit, zolang dit maar een oprecht en integer college is waar de mensen van Roermond zich in kunnen vinden.

5. Wat is voor uw partij dringend noodzakelijk?

Aanpak van de armoede in Roermond en meer betaalbare woningen waar nu een groot te kort aan is.

6. Hoeveel zetels verwacht uw partij?

Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk zetels. Wij popelen om weer mee te mogen doen in de gemeenteraad en de boel weer eens flink op te schudden in Roermond. Want dat is hard nodig, dat er eens een partij komt die zich echt durft uit te spreken!

7 Gaat u de lokale belasting verhogen?

Wij verlagen de reinigingsheffing/afvalstoffenheffing voor inwoners, maar verhogen de OZB tarieven en de rioolheffing die afhankelijk wordt van de WOZ waarde van een woning. Zodat lagere inkomens minder gaan betalen en hogere inkomens meer. Voor bedrijven gaat het OZB eigenarendeel omhoog en het gebruikersdeel omlaag.

8. Krijgt ROERMOND een nieuwe coalitie?

Ja, hopelijk een coalitie waar de SP deel vanuit mag maken. Om armoede nu echt aan te pakken.

9. Sluit u partijen uit?

Ja, SP Roermond gaat niet samen met de LVR in de coalitie. Wij willen namelijk niet in een coalitie met een partij waar respect en integriteit ver te zoeken zijn.

10. Gaat u iets doen aan de steeds grotere regeldruk?

Ja, SP heeft een hekel aan bureaucratie en zal dit zoveel mogelijk terugdringen.

De volgende in deze serie is Marianne Smitsman van Groen Links

Bent u kandidaat raadslid en wilt u ook de tien vragen beantwoorden? Stuur dan een email aan [email protected]

Reacties

article
73853
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en wordt er een referendum gehouden over de
https://roermond.nieuws.nl/verkiezingen/73853/10-vragen-aan-bianca-lauvenberg-evers-sp/
2018-01-21T22:00:56+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/287/2018/01/21220332/bianca2.jpg
De 10 vragen aan:, Nieuws, Verkiezingen