Expertisebureau Helse Liefde ondersteunen meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van allerlei vormen van geweld.

Foto:

Medewerkers van Expertisebureau Helse Liefde hebben voor de tweede maal € 2500 ontvangen ter ondersteuning voor hun hulp aan  meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van allerlei vormen van geweld.

Op de oefenmat van Allstimula  Trainingscentrum overhandigt Sandra Wigmans, voorzitter van Zonta Ruremunde,  een cheque van € 2500 aan Theo Hendrickx en Marlies Levels van Expertisebureau Helse Liefde ter ondersteuning van hun werk met vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van loverboys, eergerelateerd en huiselijk geweld.

De vrouwen van Zonta Ruremunde kregen in Allstimula Trainingscentrum een uurtje training in de zelfverdedigingstechniek Krav Maga om te ervaren  hoeveel kracht je hebt als je ongewenst wordt benaderd. Daarna reikte de voorzitter van de club een cheque van 2500 euro aan Theo Hendrickx en Marlies Levels van Expertisebureau Helse Liefde.

Ook In 2019 ondersteunde Zonta Ruremunde met eenzelfde bedrag het belangrijke werk van het expertisebureau. Deze financiële bijdrage  werd  onder andere besteed aan de opleiding tot ervaringsdeskundige van een van de vrouwen  die door het Expertisebureau worden geholpen en begeleid.  Daardoor kon ze in Eindhoven een opleiding volgen tot ervaringsdeskundige. Zij kan zich nu op een professionele wijze inzetten voor andere slachtoffers van loverboys, eergerelateerd en huiselijk geweld.

Expertisebureau Helse Liefde biedt onder meer ambulante eerstelijns-ondersteuning aan slachtoffers van loverboys, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Ook ondersteunt het expertisebureau  ouders en sociale systemen die met deze ongewenste afhankelijkheidsrelaties worden geconfronteerd. Daarnaast adviseert en begeleidt het de hierbij betrokken professionals en vrijwillige hulpverleners.

Theo Hendrickx geeft voorlichting

Theo Hendrickx en Marlies Levels leverden  baanbrekend werk  om bekendheid te geven aan het fenomeen loverboy en de ernstige  negatieve gevolgen voor slachtoffers en hun sociale omgeving. Zowel Theo als Marlies ervaren de financiële ondersteuning van Zonta Ruremunde als erkenning en waardering voor hun werk. ‘Het is niet alleen het geld maar vooral ook het gevoel van support, het gevoel dat we gesteund en gewaardeerd worden,’ merkte Theo Hendrickx op.

De activiteiten van Expertisebureau Helse Liefde vallen binnen de doelstellingen en servicefilosofie van Zonta Ruremunde, namelijk opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en stimuleren van actieve deelname aan het maatschappelijk verkeer en beroepsleven.