CORONA ONDERZOEK LIMBURG

Foto:
20 oktober 2020 – De GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord, Provincie Limburg en Maastricht UMC+ starten vanaf vrijdag 23 oktober een onderzoek  naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg.

Hiermee willen wij nog beter in kaart brengen hoe en hoeveel Limburgers het coronavirus hebben gehad, welke klachten zij hebben ervaren én hoelang zij deze klachten hadden en welke factoren van invloed waren op de besmetting. De resultaten van het onderzoek geven straks belangrijke informatie voor inwoners, beleidsmakers én wetenschappers over het virus en de verspreiding. ‘We hopen beter zicht te krijgen op de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is in de eerste golf’, zegt prof.dr. Christian Hoebe, leider van dit wetenschappelijk onderzoek en tevens hoofd afdeling infectieziekten bij GGD Zuid Limburg.

Enkele vragen waar dit onderzoek zich op richt zijn: hoe is de verspreiding in Limburg, zien we  bij bepaalde groepen meer besmettingen, hebben sommige activiteiten bijgedragen aan de verspreiding?

Deelname onderzoek
Het Corona Onderzoek Limburg is in Nederland het eerste onderzoek naar het virus dat op zo’n grote schaal en provinciebreed wordt uit gevoerd. De resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van 2021 gepubliceerd.

Binnen het Corona Onderzoek Limburg kunnen maximaal 10.000 Limburgers zich laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. Zo kunnen zij te weten komen of zij  corona hebben gehad. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en bestaat uit een online vragenlijst en bloedafname, er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De bestaande GGD testlocaties worden met een extra testraat ingericht voor de bloedtest naar eventuele antistoffen van het coronavirus. Testen gebruikt in dit onderzoek zijn extra naast de huidige testcapaciteit.

Provincie Limburg steunt onderzoek
Het coronavirus en maatregelen hebben een grote impact op de samenleving. Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid), “Dit onderzoek levert belangrijke inzichten en kennis op die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van het gezondheidsbeleid en maatregelen in Limburg”. De Provincie Limburg hoopt door (financiële) ondersteuning te geven aan dit project dat het helpt om duidelijkheid en daarmee rust te geven over de aanwezigheid van corona en antistoffen bij Limburgers. “Voor deelnemers geeft dit onderzoek vaak het antwoord op de vraag waarnaar ze al langer op zoek zijn. En dát zorgt voor voldoende gemoedsrust en vertrouwen om – met inachtneming van alle regels rond corona – weer mee te doen in de samenleving”.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Corona Onderzoek Limburg of over hoe u kunt deelnemen? Lees dan de informatie op www.ggdlimburgnoord.nl/COL. Inschrijven kan vanaf vrijdag 23 oktober via onze website. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de corona informatielijn van GGD Zuid-Limburg: 088 – 880 50 05