Vervolg sluiting van WELKOOP Maasniel

Foto: Alexandra_Koch via Pixabay

In het vervolg op de WELKOOP sluiting in Maasniel hebben wij antwoorden van de gemeente Roermond ontvangen. Wij gaan als Roermond Nieuws een reactie vragen aan WELKOOP Nederland.

Opvallend is dat de gemeente voorbij gaat aan het gegeven dat De WELKOOP winkels in 2020 voor de 7e maal op een rij uitgeroepen zijn tot BESTE DIERENSPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. Op deze vraag kregen wij helaas geen antwoord.

Opvallend is ook dat er in Nederland meer dan 150 welkoop winkels zijn, die op 2 na allemaal normaal geopend zijn met alleen maar dierenproducten. Op 2 na die van Roermond en Echt. Wij, als redactie, vinden dat heel bijzonder. Ook op onze vraag hierover kregen wij geen antwoord.

Maar eerst hierbij het antwoord van de gemeente Roermond aan Roermond Nieuws:

Bijgaand een antwoord op jullie vraag:

Op grond van de nieuwe coronamaatregelen zoals deze door het Kabinet zijn afgekondigd en tot tenminste 19 januari a.s. van kracht zijn, moeten alle niet-essentiële winkels gesloten zijn. Op grond van de Ministeriële regeling worden dierenspeciaalzaken tot essentiële winkels gerekend. Dit is Welkoop niet.

Volgens inschrijving bij de Kamer van koophandel is Welkoop een” Groothandel in akkerbouwproducten en veevoer”. Dit betekent dat de vestiging van Welkoop in Roermond, op grond van de landelijke coronamaatregelen, gesloten moet zijn.

Dat andere gemeenten uitzondering maken op basis van hen moverende redenen, kan.

Wij volgen de richtlijnen van het Rijk en betreuren dat juist het maken van de uitzondering degene die de regel volgt de schijn van rechtsongelijkheid tegen krijgt.

Wordt vervolgd.