Wim Cox wil zijn 270 werknemers inzetten daar waar helpende handjes ontbreken

Foto: OpenClipart-Vectors via Pixabay

NOOD BREEKT WETTEN, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VERGEN BIJZONDERE MAATREGELEN.

Beste Politici, (en aanverwanten), Cox & Co Horeca is een horecabedrijf met 270 medewerkers waarvan er nu bijna 260 verplicht thuis zitten.
Heel graag wil ik deze mensen inzetten om alternatief werk te verrichten bij andere ondernemingen en instanties die handjes te kort komen. Ik vind dat we met zijn allen de BV Nederland zoveel als mogelijk moeten ondersteunen.
De uitvraag die we nu van andere ondernemers krijgen, krijgen we helaas moeizaam ingevuld omdat onze medewerker te vrijblijvend kan uitmaken om aan onze uitvraag te voldoen. (Met 100% loondoorbetaling).
Kan er niet gewoon een NOODMAATREGEL afgekondigd worden dat iedereen die betaald thuiszit, zich op de een of andere manier nuttig MOET maken voor de BV Nederland? Het is jammer dat dit potentieel onbenut blijft, terwijl er grote behoefte is. Daarom verzoek ik u mee te denken over oplossingen voor de problemen waar we tegenaan lopen. Wij zijn ons terdege bewust van de noodzaak van de strenge maatregelen die zijn afgekondigd, maar wellicht zijn er manieren te vinden waarop mensen die nu betaald thuiszitten, zich toch op de een of andere manier nuttig kunnen maken voor de BV Nederland? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Wim Cox.

Reacties