Update Veiligheidsregio Limburg Noord woensdag 7 oktober

Foto:

Update 7 oktober: Aanpassing bestaande noodverordening vastgesteld

Tijdens de landelijke persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval 3 weken van kracht. Deze maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Dat is noodzakelijk omdat de cijfers, landelijk maar ook in onze regio, een zeer zorgelijke stijging laten zien.

Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen:

Binnen & buiten
– Gezelschappen tot maximaal 4 personen, zowel binnen als buiten
– Binnen totaal maximaal 30, buiten totaal maximaal 40 Uitzonderingen gelden onder andere voor uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, detailhandel en scholen. Op doorstroomlocaties geldt reservering op basis van een tijdvak.

Thuis
– Voor bezoek thuis geldt: maximaal 3 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar)
– Kom je terug uit een gebied met een oranje reisadvies vanwege corona, dan ga je 10 dagen in thuisquarantaine (kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar kinderopvang, sport en school)

Werk & vervoer
– Werk thuis, tenzij het niet anders kan
– Beperk je aantal reizen
– In openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht

Horeca
– Vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers meer en sluiting uiterlijk om 22.00 uur
– Reserveren, registreren, placeren en een gezondheidscheck zijn altijd verplicht
– Afhaalrestaurants: sluiting uiterlijk 02.00 uur en geen alcoholverkoop na 22.00 uur

Sport
– Geen publiek, zowel bij de professionele als amateursport
– Sluiting van sportkantines

Op basis van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de bestaande noodverordening aangepast. De aangepaste noodverordening is op woensdag 30 september tijdens het Regionaal Beleidsteam, waar de burgemeester van de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg aan deelnemen, vastgesteld.