CBS : Sterfte in week 52 bij mensen met langdurige zorg verder toegenomen

Foto:

Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   houdt sterftecijfers wekelijks bij. De meest recente data van het RIVM gaan over een andere periode dan die van het CBS: van 24 tot en met 30 december 2020. In die periode overleden ruim 750 meer personen dan verwacht en was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.


5-1-2021 | 15:00 uur

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Overtuigende daling nog niet zichtbaar

Wekelijkse update: 30 december 2020 t/m 5 januari 2021

Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS severe acute respiratory syndrome CoV coronavirus -2)
Aantal nieuwe meldingen 56.440 67.388
Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)3 1713 1892
Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)3 336 304
Overleden 621 583
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  testlocaties per kalenderweek4 week 53 week 52
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 349.417 410.584
Aantal positieve testen 47.743 53.398
Percentage positieve testen 13,7% 13,0%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM  zijn gemeld tussen 29 december 10:01 en 5 januari 10:00, zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 december 10:01 en 29 december 10:00, zoals gepubliceerd op 29 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.
4Zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.


Het aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen week heeft binnengekregen van de GGD’en is niet hetzelfde als het aantal positieve tests van die week. Dat kan namelijk nog veranderen door nameldingen. Dit zijn meldingen die voortkomen uit teststraten, maar ook bijvoorbeeld van ziekenhuizen, enzovoort. Het aantal besmettingen in een week is naar verwachting hoger dan het aantal positieve tests, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen met een besmetting zich laat testen.

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.
In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.