Verdubbeling daklozen sinds corona tijdperk OOK IN ROERMOND

Foto: mOVEOO

Angela Hokstam – Vanaf corona haar intrede heeft gedaan, is het aantal daklozen bij Moveoo verdubbeld. De naam Moveoo bestaat sinds 2011, dus al 10 jaar. Er worden al tientallen jaren daklozen opgevangen.Vroeger had de stichting ouderwetse slaapzalen en alleen nachtopvang. Nu hebben de daklozen een eigen kamer en 1 maal 24 uur opvang.

Moveoo begeleidt om de kortste weg terug te vinden naar herstel en een stabiel leven, waarbij de cliënt zelf de regie heeft. De methodiek waarmee ze dit bereiken heet ‘krachtwerk’.  De naam zegt het al, met krachtwerk maken ze vooral gebruik van de krachten van de cliënt zelf, en van de aanwezige hulpbronnen in de omgeving. In samenwerking met Impuls en de Radboud Universiteit, heeft Moveoo al zijn zorgmedewerkers geschoold via de methodiek Krachtwerk. Deze methodiek wordt met succes ingezet voor diverse doelgroepen en werkvelden: sociaal werk, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, forensische zorg, verslavingszorg en vluchtelingenwerk.

Directeur- bestuurder Ramon Testroote van Moveoo Roermond, die sinds 2018 in deze functie zit, zegt dat er misschien iets feestelijks wordt georganiseerd in het najaar in verband met 10 jaar naamgeving Moveoo. Hij zegt verder dat de toekomstplannen van de stichting zijn  dat een ieder goed opgevangen wordt, en mensen die dakloos dreigen te worden ondersteuning krijgen. Verder is er een vrouwenopvang in de planning.

De locaties van Moveoo in Noord- en Midden Limburg zijn :

-Inclusiehuis Venlo

-Hoofdkantoor Moveoo Roermond

-Snuffelmarkt (tijdelijk gesloten)