Gemeente Roermond: Project Waterrobuust: wateroverlast op bedrijventerreinen aanpakken

Foto:

xtreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Een groeiend probleem, zo ook voor de ondernemers op bedrijventerrein Roerstreek. Een van de oplossingen voor de toenemende wateroverlast is het afkoppelen van regenwater, waardoor het riool niet meer overloopt. Het project Waterrobuust zet zich in om wateroverlast op bedrijventerreinen aan te pakken. In samenwerking met BIZ Roerstreek, Waterschap Limburg en de Provincie Limburg is er een proefproject gestart, om ondernemers te stimuleren regenwater af te koppelen. En met succes.